livios logo

Recordaantal nieuwe appartementen in Vlaanderen

De Vlaamse woningbouwsector heeft een goed jaar achter de rug. Er werd een recordaantal vergunningen afgeleverd voor nieuwe appartementen (20.000) en ook het aantal vergunningen voor nieuwe eengezinswoningen ging na enkele moeilijke jaren opnieuw de hoogte in (+ 12 %) tot 16.700. De cijfers komen van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) en werden donderdag voorgesteld bij de opening van Batibouw.

De markt van de nieuwbouw groeide in Vlaanderen sneller dan voor heel België. Enkel de renovatie van woningen ging er in Vlaanderen, na een recordjaar in 2003, lichtjes op achteruit (-3,3 %). In heel België werden er in 2004 3,6 % meer vergunningen voor renovatie afgeleverd dan in 2003. Ook de prijs van de bouwgronden loopt alsmaar op. Volgens de VCB kan hieraan ten dele verholpen worden door het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) beter aan te passen aan de realiteit. "Het RSV zorgt voor een artificiële verhoging van de prijzen", aldus Dirk Cordeel, voorzitter VCB.

Zo onderschatte dat Structuurplan de effectieve vraag naar nieuwe woongelegenheden met een derde: het verwachte aantal van 393.524 eenheden voor 2007 werd nu al gehaald. Daarnaast heeft de VCB berekend dat 90.000 nieuwe of bestaande woningen in hun ontwikkeling worden gehinderd omdat ze overlappen met onder meer overstromingsgebieden of bossen. Dat leidt tot een overschatting van het beschikbare woongebied en moet opgelost worden, aldus de VCB. "De Vlaming vangt deze stijging van de reële bouwkost op door op een kleinere oppervlakte te gaan bouwen", aldus Cordeel.

Kandidaat-bouwers gaan ook voor steeds grotere bedragen leningen aan. Fortis Bank berekende dat dit bedrag steeg van gemiddeld 71.795 euro in 2001 tot 88.864 euro in 2004, én dat met eenzelfde inspanning uit het gezinsbudget nu tot een kwart meer gefinancierd kan worden bij de bouw van een huis dan vijf jaar geleden.

Ook Vlaams minister van Wonen Marino Keulen erkende dat de druk op de woningmarkt steeds toeneemt door een stijging van het aantal eenoudergezinnen en alleenstaanden. Bij de sociale huisvestingsmaatschappijen leidt dat tot een wachtlijst van maar liefst 72.000 mensen. De minister heeft in het budget voor 2005 onder meer 309 miljoen euro voorzien voor de bouw van 3.500 nieuwe sociale woningen en de renovatie van 6.000 ervan. "Op langere termijn gaan we ook trachten een huursubsidie in te stellen om kwalitatief goede woningen op de privé-markt te kunnen aanbieden aan een redelijke prijs aan financieel zwakkeren," aldus de minister.

Bron: Gazet van Antwerpen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/hoe-wil-ik-wonen/wonen-in-een-appartement/recordaantal-nieuwe-appartementen-in-vlaanderen/