Is een brandverzekering verplicht wanneer je huurt?

Een brandverzekering is geen overbodige luxe. Ze dekt allerlei vormen van schade aan je huis of appartement en kan zo een financieel drama vermijden. Zo’n polis is echter niet verplicht, al maken bepaalde gewesten een uitzondering voor huurwoningen.

Als huurder van een huis of appartement ben je aansprakelijk voor de schade die je veroorzaakt aan de woning die je huurt. Je draait niet alleen op voor beschadiging aan de huurwoning, maar ook voor schade aan derden. Dus ook wanneer het appartement van een bovenbuur getroffen wordt door brand in jouw flat, ben jij aansprakelijk. Indien je een brandverzekering afsloot, kan je op beide oren slapen: de schade wordt dan gedekt door de polis. Je hoeft dus niet persoonlijk op te draaien voor de kosten wanneer je huurbaas of buurman komt aankloppen voor de schade waarvoor jij verantwoordelijk gesteld wordt.

Verplicht?

Een brandverzekering kan je dus een financiële kater besparen. Toch was je als huurder tot voor kort niet verplicht er een af te sluiten. Maar sinds de zesde staatshervorming is de Belgische regelgeving omtrent de woninghuur een regionale bevoegdheid geworden. Dat betekent dat één nationale huurwetgeving heeft plaatsgemaakt voor drie afzonderlijke wetteksten, met aanzienlijke verschillen naargelang de regio.

Wallonië

Wallonië was het eerste gewest waar woninghuurders verplicht werden om zich te verzekeren tegen brand, behalve voor niet-hoofdverblijfplaatsen en studentenverblijven. “Dat is al zo sinds 1 september 2018”, weet Wauthier Robyns van beroepsvereniging Assuralia. “Als huurder moet je de polis, tenzij anders overeengekomen, afsluiten voor je je intrek neemt in de woning en je moet jaarlijks aantonen dat je de premies betaalt. Zo niet kan de verhuurder zijn brandverzekeraar vragen om een clausule van ‘afstand van verhaal’ ten opzichte van de huurder toe te voegen in zijn verzekeringscontract.”

Met die clausule ben je als huurder verzekerd via de brandpolis van de verhuurder. Hij betaalt de premie voor jou en rekent die dan door. Handig, zou je denken. Maar zo’n clausule is niet zonder gevaar: als huurder weet je immers niet wat er precies verzekerd is en voor welk franchisebedrag je moet opdraaien. En als de verhuurder zijn premie niet betaalt, draai je mogelijk alsnog op voor schade. De clausule dekt bovendien niet de verantwoordelijkheid van de huurder voor de schade die hij veroorzaakt aan derden, zoals buren. Het is dus verstandiger én wettelijk verplicht om je eigen polis af te sluiten.

Vlaanderen

In het Vlaams Gewest geldt sinds 1 januari 2019 een nieuw woninghuurdecreet. Dat verplicht zowel huurders als verhuurders om zich te verzekeren tegen brand- en waterschade. “Die dwingende regel geldt voor alle woninghuurcontracten die sinds begin 2019 werden afgesloten”, zegt Wauthier Robyns. “De verplichting geldt weliswaar net als in Wallonië enkel als de woning verhuurd wordt als hoofdverblijfplaats. Het huurdecreet regelt ook studentenhuisvesting, maar daarvoor is de brandverzekering niet verplicht.”

Maar wie controleert of je de verplichte verzekering daadwerkelijk hebt afgesloten? Het is zowel aan de huurder als de eigenaar om dat bij elkaar na te gaan. Dat kan door een bewijs van de premiebetaling te vragen. Als blijkt dat de andere zijn verplichting niet nakomt, kan je hem in gebreke stellen via een aangetekende brief. Helpt dat niet? Dan kan je aan de vrederechter vragen dat de (ver)huurder zich verzekert, inclusief een dwangsom. Als dat nog geen effect heeft, kan je het huurcontract laten ontbinden.

Ook Vlaanderen staat een ‘afstand van verhaal’-clausule toe in de verzekeringspolis van de woningeigenaar. Die optie wordt niet uitdrukkelijk vermeld in het huurdecreet, maar staat wel in de voorbereidende parlementaire stukken. Weet ook dat er een aparte reglementering bestaat voor bepaalde sociale huurwoningen. Daarvoor moet de verhuurder een omniumbrandverzekering afsluiten waarin een clausule van afstand van verhaal vervat zit, uitgebreid naar derden. De huurder verbindt er zich dan ook toe zijn inboedel te laten verzekeren.

Brussel

“Voor huurwoningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat er (nog) geen wettelijke verplichting voor de huurder om een brandverzekering af te sluiten”, zegt Wauthier Robyns van Assuralia. “Als verhuurder kan je wel een clausule voorzien in de huurovereenkomst die de huurder toch verplicht om zich te verzekeren. Dat kan trouwens ook voor oudere contracten in Vlaanderen en Wallonië die nog niet onder de recente wetgeving vallen. Ook de eigenaar kan via zijn kredietgever verplicht worden om zijn pand tegen brand te verzekeren.”

Bron: Ik ga Bouwen

Het beste van Livios in je mailbox?

Schrijf je in op de Livios nieuwsbrief en ontvang twee keer per week het laatste (ver)bouwnieuws, nuttige tips en tonnen inspiratie.

Volg ons op social media