Welke maatregelen kan je als huurder treffen tegen de stijgende energieprijzen?

Om ons te wapenen tegen de hoge energieprijzen, manen de overheid en energie-experten ons aan om ons energieverbruik te temperen. Door onze gewoontes aan te passen, maar ook door onze woningen goed te isoleren, te investeren in hoogrendementsbeglazing, in een zuiniger verwarmingssysteem enz. Die laatste maatregelen zijn voor huurders echter niet zo evident. Het gaat immers niet om hun eigen woning. Hoe ver kan of mag je gaan als huurder? En kan je eisen dat je verhuurder de huurwoning energiezuiniger maakt?

Minimumnormen

De wet bevat een aantal minimumnormen waaraan huurwoningen moeten voldoen. Een aantal daarvan hebben betrekking op de energiezuinigheid van de woning. Zo moeten de meeste ramen in een woning voorzien zijn van dubbele beglazing en gelden er ook (minimale) regels rond de isolatie van de woning.

Voldoet de woning die je huurt, niet aan deze normen? Dan kan je de verhuurder vragen om dit in orde te brengen. Zijn de inbreuken ernstig genoeg, dan zou je kunnen stellen dat hij het pand niet mocht verhuren. Je zou in dat geval de huurovereenkomst stop kunnen zetten en een deel van de huurprijs terugvorderen.

Extra maatregelen

Als de huurwoning wel aan de wettelijke normen rond energiezuinigheid voldoet, kan je als huurder niet eisen dat de verhuurder extra maatregelen treft om de woning nog energiezuiniger te maken.

Ben je toch vastberaden, werk dan zelf een aantal voorstellen uit: vraag bijvoorbeeld toch om extra energie-efficiënte investeringen in ruil voor een iets hogere huurprijs, of stel voor dat ieder een deel van de kosten op zich neemt. Zo kan de verhuurder bijvoorbeeld instaan voor de aankoop van bepaalde materialen, terwijl jij de plaatsingskosten op jou neemt.

Zelf werken doen?

Wil je als huurder zelf maatregelen nemen om de woning die je huurt energiezuiniger te maken, dan zal je in de meestel gevallen toestemming moeten vragen aan de verhuurder. Tenzij het gaat om zaken die je achteraf kan wegnemen, zonder schade te berokkenen.

Gaat de verhuurder akkoord, hou er dan rekening mee dat je op het einde van je huurovereenkomst vaak geen vergoeding krijgt voor de werken die je uitvoerde. Je zou eventueel wel kunnen overeenkomen dat de verhuurder je vergoed voor de restwaarde van de investering die je deed.

Voerde je werken uit zonder toestemming van de verhuurder, dan bestaat de kans dat hij je vraagt de woning in zijn oorspronkelijke staat te herstellen en je dus alles weer moet afbreken en herstellen.

De verhuurder beslist zelf de werken te doen

Hoewel hij daar wettelijk gezien niet toe verplicht is, kan de verhuurder ook zelf beslissen om bepaalde werken te laten uitvoeren (opvullen van de spouwmuur, plaatsen van een performanter verwarmingssysteem of een zonnepaneleninstallatie…). De kans bestaat dat hij jou vervolgens vraagt een hogere huurprijs te betalen.

Het Vlaamse woninghuurdecreet bevat op dat vlak een specifieke regeling, die stelt dat een nieuwe huurprijs kan worden overeengekomen wanneer er investeringen werden gedaan die de energieprestatie van het goed verbeteren.

Raken jij en je verhuurder het niet eens over een aanpassing van de huurprijs, dan kan een rechter een herziening toestaan wanneer blijkt dat de huurwaarde van het pand ten gevolge van de investeringen ten minste 10% hoger ligt dan de huurprijs op het moment dat het verzoek werd ingediend.

Ook in Brussel kan de huurprijs worden verhoogd na het uitvoeren van energiebesparende werken. Dit moet weliswaar minstens één maand voor de aanvang van de werken worden overeengekomen. Het huurdecreet in Wallonië stelt dan weer dat de huurprijs enkel kan worden herzien bij het einde van een driejarige periode. Voorwaarde is ook hier dat de huurwaarde na de werken minstens 10% hoger ligt dan de eigenlijke huurprijs.

Het beste van Livios in je mailbox?

Schrijf je in op de Livios nieuwsbrief en ontvang twee keer per week het laatste (ver)bouwnieuws, nuttige tips en tonnen inspiratie.

Volg ons op social media