livios logo

Coupe Advocaat: geschil bij huurprijsbepaling door sociale huurmaatschappij

huis te koop te huur verkocht verhuurd

Foto Certes Kwaliteitsmakelaars vzw
  

Maandelijks neemt Livios een spraakmakend juridisch bouwonderwerp onder de loep in samenwerking met advocatenkantoor Dehaese & Dehaese. Vandaag gaat het over de bepaling van de huurprijs door een sociale huurmaatschappij.

Vredegerecht Roeselare, 21 oktober 2004

Feiten

Een particulier huurt een sociale woning van een sociale verhuurmaatschappij en geniet bijgevolg van een lagere sociale huurprijs. Om de exacte huurprijs te berekenen, eist de verhuurmaatschappij dat de huurder zowel een attest van gezinssamenstelling als het laatste bewijs van de betaling van de brandverzekering binnen brengt. De huurder blijft in gebreke om deze documenten in te dienen.

De verhuurmaatschappij maakt vervolgens toepassing van het schadebeding in de huurovereenkomst dat stelt dat bij het niet tijdig indienen van deze documenten de maximum huurprijs zal aangerekend worden. De huurder van de sociale woning is hier niet mee akkoord en weigert deze maximum huurprijs te betalen. Daarop dagvaardt de verhuurmaatschappij de huurder voor de vrederechter.

Oordeel van de vrederechter

sleutels verkopen verhuren sxc


  

De vrederechter stelt eerst en vooral dat voor een exacte vaststelling van de sociale huurprijs noodzakelijk is dat de huurder alle elementaire gegevens aan de verhuurmaatschappij overmaakt. Dit behoort volgens de vrederechter tot de essentie van de contracteconomie. Wanneer de huurder geen informatie geeft over zijn fiscale situatie, zou de verhuurmaatschappij haar maatschappelijke rol niet kunnen vervullen. De vrederechter begrijpt dat een verhuurmaatschappij zich wenst te wapenen tegen malafide huurders die een aantal gegevens zouden achterhouden die noodzakelijk zijn voor een correcte begroting van de sociale huurprijs.
Op die manier zouden dergelijke huurders kunnen speculeren op een lagere huurprijs dan die waarop zij eigenlijk gerechtigd zijn. Om zich daartegen in te dekken acht de vrederechter het niet onlogisch dat de verhuurmaatschappij 'voorlopig' opteert voor de aanrekening van de maximum huurprijs. Dit tot de aanspraak van de huurders op de sociale huurprijs aan de hand van de bijgebrachte documenten kan worden geverifieerd. In dit geschil beschouwt de verhuurmaatschappij de maximum huurprijs als definitief verworven. Volgens de verhuurmaatschappij gaat het over een contractueel vastgelegde sanctie ten nadele van de huurder.

Volgens de vrederechter heeft de verhuurmaatschappij zonder reden en te snel voor de zwaarste sanctie geopteerd, terwijl er geen schijn van bedrog bestaat en er andere onderzoeksmiddelen beschikbaar waren. Daardoor heeft de verhuurmaatschappij in strijd met haar doelstellingen gehandeld en de overeenkomst niet te goeder trouw uitgevoerd. Ook werd de huurder er niet expliciet van op de hoogte gebracht dat de verhoging van de huurprijs het gevolg was van een laattijdige aflevering van een aantal documenten. De vrederechter merkte tenslotte nog op dat de verhuurmaatschappij er eigenlijk belang bij had dat de huurder een aantal attesten niet inleverde, aangezien zij daardoor de huurprijs kon verdubbelen.
Aldus besloot de vrederechter dat de sanctie voorzien in de huurovereenkomst ten onrechte werd toegepast.

Gouden raad

Als je door een moeilijkere financiële situatie een sociale woning wil huren, moet je aantonen dat je aan de voorwaarden voldoet om aan een lagere prijs te mogen huren. Als dit niet afdoende wordt bewezen, kan de sociale verhuurmaatschappij wel degelijk een hogere huurprijs vragen. Wat dit vonnis bijbrengt, is dat de gevraagde huurprijs in dat geval wel redelijk en in overeenstemming met de goede trouw moet blijven. Maar een sanctie blijft dus mogelijk, zodat een tijdige indiening van de nodige documenten de boodschap is.

In samenwerking met

Bekijk alle partners

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/huren/huurbudget-en-verzekeringen/coupe-advocaat-geschil-bij-huurprijsbepaling-door-sociale-huurmaatschappij/