livios logo

Voordelig huren bij sociale maatschappij

Wil je een sociale woning huren of kopen? Dan zijn er verschillende opties. Je kan aankloppen bij een sociale huisvestingsmaatschappij, bij een sociaal verhuurkantoor, bij Vlabinvest en bij het Vlaams Woningfonds. Een overzicht:

1.  Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

Om een sociale woning te huren, moet je je inschrijven bij een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM). Zij schrijven je in, in het inschrijvingsregister. Om dat te kunnen, moet je wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Meerderjarig zijn;
  • Voldoen aan de inkomensvoorwaarde;
  • Voldoen aan de eigendomsvoorwaarde;
  • Voldoen aan de basistaalvaardigheid;
  • Ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Om een sociale woning te huren, moet je je inschrijven bij een sociale huisvestingsmaatschappij.

Foto Getty Images
  

Om sociaal te huren, zal je moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Foto Getty Images
  

 

2.    Vlaams Woningfonds

Om in aanmerking te komen voor een huurwoning van het Vlaams Woningfonds moet het gezin voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Je bent meerderjarig.
  • Je hebt geen woning/appartement of perceel bestemd voor woningbouw volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik in binnen- of buitenland.
  • Je bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister.
  • Je netto-belastbaar inkomen mag bepaalde grenzen niet overschrijden. Dit is voor gezinnen 37.276 euro verhoogd met 2.084 euro per persoon ten laste (bedragen juni 2019).
  • Net zoals bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen geldt bij het Vlaams Woningfonds de voorwaarde van basistaalvaardigheid. Uiterlijk één jaar nadat je huurder bent geworden, moet je over een basistaalvaardigheid van het Nederlands beschikken.

3. Sociaal verhuurkantoor

Als je dringend een geschikte woning zoekt of in een moeilijke woonsituatie zit, kan je misschien ook een woning huren van een sociaal verhuurkantoor (SVK). Weet wel dat zo’n SVK voorrang geeft aan kandidaten met het laagste inkomen die dringend een woning nodig hebben. Ook gelden er nog enkele andere voorwaarden om bij een SVK te kunnen inschrijven.

4. Vlabinvest

Wie een sociale woning wil huren in de Vlaamse rand rond Brussel kan terecht bij Vlabinvest. Deze organisatie realiseert huurwoningen via een investeringsfonds. Ook hier zal je moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden om je in te schrijven.


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/huren/huurbudget-en-verzekeringen/voordelig-huren-bij-sociale-maatschappij/