livios logo

Werkelijke kosten: hoe weet je wat wel en niet ten laste van de verhuurder valt?

Vraag

In uw artikel "Wie draait op voor de werkelijke kosten?" lees ik dat "... de ministerraad in een KB vastlegt welke deze huurherstellingen zijn...". Gaat dat misschien over art. 1754 BW? Of bestaat er echt een lijst met tenlasteleggingen?

Antwoord

Artikel 1754 geeft inderdaad een lijst van voor welke werkelijke kosten de huurder opdraait, maar dit is slechts een richtlijn. Gedurende de ganse duur van de overeenkomst moet de verhuurder de nodige herstellingen uitvoeren, behalve voor deze die beschouwd worden als het normale onderhoud, wat ten laste van de huurder valt. 

In principe staat de huurder in voor kleine herstellingen en het onderhoud. Daar bestaan verschillende lijsten van, maar eigenlijk is het een beetje vanzelfsprekend welke werken wel en niet door de verhuurder uitgevoerd moeten worden. Een beetje logisch nadenken dus, wie het potje breekt, moet het potje betalen. Laat je iets vallen en is er een tegel gebroken? Dan dien je dit als huurder te herstellen en betalen, maar is het dak versleten en aan vervanging toe, dan valt dit ten laste van de verhuurder. Een voorbeeld van zo'n lijst vind je hier. 

Beantwoord door: Livios
Meer beantwoorde vragen over Huurbudget en verzekeringen

Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/huren/huurbudget-en-verzekeringen/vraag/32264/werkelijke-kosten-hoe-weet-je-wat-wel-en-niet-ten-laste-van-de-verhuurder-valt/