livios logo

Welke huurprijs betaal je?

De huurprijs voor een woning of appartement wordt door verschillende factoren bepaald: oppervlakte, staat van het onroerend goed, ligging… maar ook wat je als huurder bereid bent te betalen. Wettelijk gezien zijn er geen reglementeringen opgelegd die de prijs bepalen.

Basishuurprijs

De afgesproken huurprijs is vast eenmaal deze in het contract werd bepaald en kan slechts in uitzonderlijke omstandigheden worden gewijzigd.

 • Wanneer een nieuwe huurovereenkomst wordt afgesloten, eventueel tussen de verhuurder en dezelfde huurder of een andere partij.
 • Dit geldt niet wanneer de huurovereenkomst wordt verlengd.
 • Ook voor opeenvolgende huurovereenkomsten van korte duur met verschillende huurders, die werden beëindigd door de verhuurder, is deze prijsaanpassing niet van toepassing.
sleutel-op-de-deurwoning SOD passiefhuis

De afgesproken huurprijs is vast eenmaal deze in het contract werd bepaald.

Foto Bostoen
  

sierpleister-medisch-centrum-appartementen

De verhuurder is verplicht de huurprijs via een officiële of publieke medeling bekend te maken.

Foto Willco Products N.V.
  

Geïndexeerde huurprijs

Naast deze aanpassingen van de huurprijs, kan de prijs wel jaarlijks worden aangepast aan de kosten van het levensonderhoud, de zogenaamde indexatie.

 • Contracten die voor 28 februari 1991 werden afgesloten mogen geïndexeerd worden als de twee partijen dit voorzien hadden in het contract.
 • Voor contracten afgesloten vanaf 28 februari 1991 mag de huurprijs eenmaal per jaar worden geïndexeerd, zelfs wanneer het huurcontract hierin niet voorziet. Deze aanpassing gebeurt op de verjaardagsdatum van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst. De regel is niet verplichtend. Je mag dus met de (ver)huurder contractueel afspreken dat er geen indexatie is.
 • Voor de contracten afgesloten of vernieuwd vanaf 31 mei 1997 is er een bijkomende voorwaarde om de huurprijs te mogen indexeren: de huurovereenkomst moet schriftelijk afgesloten zijn.
 • De indexatie gebeurt niet automatisch. De verhuurder moet dit schriftelijk aan de huurder vragen. Deze vraag heeft een beperkte terugwerkende kracht, namelijk drie maanden voorafgaand aan de maand van de aanvraag.
 • De indexatie gebeurt op basis van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen.  Om het bedrag van de geïndexeerde huurprijs te kennen, wordt dan volgende formule toegepast: basishuurprijs X nieuwe indexcijfer/aanvangsindexcijfer.
 • Voor contracten afgesloten vanaf 1 februari 1994 moet je voor het indexcijfer de gezondheidsindex gebruiken. Overeenkomsten voor die datum gebruiken het indexcijfer der consumptieprijzen.

Bereken makkelijk je nieuwe geïndexeerde huurprijs

Klinkt het allemaal wat complex? Geen nood! Je berekent makkelijk je nieuwe huurprijs met de huurcalculator van de federale overheid.

Herziening huurprijs

Voor de contracten afgesloten of vernieuwd voor 31 mei 1997, laat de wet naast indexering ook een herziening van de huurprijs toe.

 • De herziening kan alleen plaatsvinden op het einde van elke driejarige periode.
 • Ze kan zowel door de verhuurder als de huurder worden gevraagd.
 • Deze vraag is alleen geldig wanneer ze gebeurt tussen de negende en zesde maand die het einde van de driejarige huurperiode voorafgaat.
 • De huurder heeft bij een prijsherziening na de driejarige periode het recht om kostenloos en mits respectering van de opzegtermijn het contract op te zeggen.

Prijs verplicht afficheren

De verhuurder is verplicht de huurprijs via een officiële of publieke medeling bekend te maken.

 • Bij een publicatie op het internet of in een reclameblad moet de prijs vermeld worden. Ook op het bordje te huur dat voor het raam van een onroerend goed hangt, moet de prijs staan. Als de verhuurder dit niet doet, riskeert hij een boete die varieert tussen 50 en 200 euro.
 • De gemeenschappelijke kosten moeten eveneens vooraf bekend gemaakt worden.

In samenwerking met

Bekijk alle partners

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/huren/huurbudget-en-verzekeringen/welke-huurprijs-betaal-je/