livios logo

Coupe advocaat: Huur opzeggen met medehuurders

Foto Vandersanden
  

Livios ontrafelt iedere maand een spraakmakend juridisch bouwonderwerp in samenwerking met advocatenkantoor Dehaese & Dehaese. Ditmaal bekijken we de geldigheid van een huuropzegging wanneer er verschillende medehuurders bij betrokken zijn.

Rechtbank van Eerste Aanleg 1 juli 2005

De feiten

X huurt samen met Y een appartement in Gent als tweede verblijf vanaf 2001. Y stuurt op 30 oktober 2002 een aangetekende brief naar de verhuurder met de melding de huurovereenkomst minnelijk te willen beëindigen met een opzeggingstermijn van drie maanden. Vanaf 1 februari 2003 weigert Y dan ook zijn deel van de huur verder te betalen aan de verhuurder, waarop de verhuurder X en Y dagvaardt in betaling van de achterstallige huurgelden.

Het Vredegerecht oordeelt dat de voortijdig gegeven opzegging van Y geldig is en dat X daarom vanaf 1 februari 2003 alleen moet instaan voor de betaling van de huur. X gaat in beroep tegen dit vonnis. X meent immers dat Y ook na 1 februari 2003 de huur verder moet meebetalen.

Oordeel Rechtbank van Eerste Aanleg

Foto Livios
  

De Rechtbank van Eerste Aanleg oordeelt dat, wanneer er verschillende huurders zijn, de huuropzegging moet uitgaan van alle medehuurders om geldig te zijn. Het is daarbij van geen belang of de verhuurder de opzegging al dan niet aanvaardt. De opzegging strekt tot beëindiging van de huur en moet dus worden beschouwd als een daad van beschikking over het onverdeelde huurrecht.

De eis van X is in dit geschil gegrond en Y blijft gehouden de overige huurgelden te betalen. Anders dan de eerste rechter is de Rechtbank van Eerste Aanleg van oordeel dat de gegeven opzegging dus ongeldig is omdat ze niet mede uitgaat van X.

Verder oordeelt de Rechtbank van Eerste Aanleg nog dat de verbintenis van de huurder tot betaling van de huurprijs een deelbare verbintenis is voor zover er niet van afgeweken wordt, zodat de door de twee huurders betaalde waarborg voor de ene helft dient aangewend te worden tot betaling van wat de ene huurder nog verschuldigd is en voor de andere helft voor wat de andere nog verschuldigd is.

Gouden raad

Voor de huurder:

Zorg ervoor dat een opzegging van de huurovereenkomst door alle medehuurders ondertekend is. Het is dus noodzakelijk de medehuurders allemaal te contacteren om een huurovereenkomst op te zeggen.

Voor de verhuurder:

In geval van opzegging controleer je best of de opzeg uitgaat van alle (mede)-huurders.

Meer info: Advocatenkantoor Dehaese & Dehaese


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/huren/huurregelgeving/coupe-advocaat-huur-opzeggen-met-medehuurders/