livios logo

Coupe Advocaat: lage bezettingsgraad winkelcentrum is verborgen gebrek

Samen met advocatenkantoor Dehaese & Dehaese nemen we geregeld een spraakmakend juridisch onderwerp uit de bouwsector onder de loep. Vandaag ontdekken we dat het begrip 'gebrek' een ruimere draagwijdte heeft dan je op het eerste gezicht zou denken.

Rechtbank van Koophandel te Brussel, 2 september 2009

Feiten

winkelcentrum shopping

Een huurder van een winkelruimte klaagt het winkelcentrum aan omdat er door leegstand niet genoeg vloer over de volk komt...


  

Een huurder huurt een winkelruimte in een winkelcentrum. Dit centrum staat echter voor een groot stuk leeg, waardoor het minder bezoekers aantrekt. De huurder klaagt de verhuurder aan omdat hij niet het verwachte genot van zijn gehuurde winkelruimte kreeg. De onderbezetting had volgens hem een negatieve invloed op zijn commerciële activiteiten.
De vrederechter in Ukkel oordeelt dat er door de hoge graad van onderbezetting sprake is van een verborgen gebrek aan de gehuurde winkelruimte. Hij veroordeelt de verhuurder tot schadevergoeding. Die gaat hier niet mee akkoord en tekent hoger beroep aan.

Oordeel van de rechtbank

winkelcentrum

... en dat kan aanzien worden als een verborgen gebrek.


  

De rechtbank stelt dat een winkelcentrum met een hoge graad van onderbezetting een groot stuk van haar aantrekkingskracht verliest. Een gehuurde winkelruimte is dus behept met een gebrek indien het winkelcentrum een graad van bezetting kent van minder dan 75 %. De rechtbank concludeert dus dat de verhuurder te kort geschoten is in zijn verplichting tot het verschaffen van rustig en vreedzaam genot van het gehuurde goed en, meer specifiek, in zijn verplichting tot vrijwaring voor verborgen gebreken. Bijgevolg heeft de huurder recht op een vergoeding van de schade die hij heeft geleden als het gevolg van de achteruitgang van het centrum.

Gouden raad

Artikel 1721 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een verhuurder vrijwaring verschuldigd is voor alle gebreken van het verhuurde goed die het gebruik daarvan verhinderen. Als een verhuurd goed dus bepaalde gebreken vertoont, is de verhuurder te kort geschoten in zijn verplichting tot vrijwaring.
Wanneer je aan een gebrek denkt, spreek je meestal over een materiële tekortkoming. Dit hoeft echter niet altijd het geval te zijn. Een zekere graad van onderbezetting in een winkelcentrum, waardoor er minder bezoekers komen dan verwacht, kan eveneens aanzien worden als een verborgen gebrek. Het begrip 'gebrek' heeft dus een ruimere draagwijdte dan je in eerste instantie denkt.


Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/huren/huurregelgeving/coupe-advocaat-lage-bezettingsgraad-winkelcentrum-is-verborgen-gebrek/