livios logo

Coupe Advocaat: stilzwijgende beëindiging van huurovereenkomst

Foto Livios
  

Maandelijks bekijkt Livios met advocatenkantoor Dehaese & Dehaese een spraakmakend juridisch onderwerp uit de bouwsector. In deze Coupe Advocaat gaan we dieper in stilzwijgende verbreking van een huurovereenkomst.

Hof van Cassatie, 2 april 2010

Probleem

Het bewijs van een wilsovereenstemming of het bereiken van een akkoord moet normaal gezien voor alle zaken die duurder dan 375 euro zijn, schriftelijk gebeuren (artikel 1341 van het burgerlijk wetboek). Maar wat als een partij zijn akkoord op een stilzwijgende manier geeft?

Feiten

Foto Durabrik Bouwbedrijven nv
  

Een huurder laat voor het einde van de huurperiode aan zijn verhuurder weten dat hij de huurovereenkomst minnelijk wil beëindigen. De raadsman van de verhuurder laat daarop, via een brief, weten dat de verhuurder het einde van de huurovereenkomst in overweging zal nemen. Maar de verhuurder gaat hier niet meer expliciet verder op in. Wel plaatst de verhuurder daarop enkele huuradvertenties. Één van de advertenties vermeldt ook dat het pand 'vrij' is.

De huurder leidt hieruit af dat de verhuurder op die manier zijn akkoord geeft voor de minnelijke beëindiging van de huurovereenkomst. De verhuurder, van zijn kant, voert later aan dat er geen akkoord over de voorwaarden van de minnelijke beëindiging is.

De rechter concludeert uit deze feiten dat de advertenties alleen maar kunnen worden beschouwd als 'een duidelijke uiting van de wil van de verhuurder om de huurovereenkomst voortijdig te beëindigen'. Hij stelt het plaatsen van advertenties gelijk met een akkoord over de minnelijke beëindiging van de huurovereenkomst. Dit vormt dan een 'stilzwijgende, buitengerechtelijke bekentenis'.

Het oordeel van het Hof van Cassatie

Het Hof van Cassatie aanvaardt dat het bewijs van de minnelijke beëindiging van de huurovereenkomst gebeurt door een (stilzwijgende) bekentenis en niet door een geschrift. Ook al bedraagt de waarde van het geschil meer dan 375 euro toch bevestigt hij het aangevochten vonnis.

Gouden raad

Een minnelijke beëindiging van een huurovereenkomst kan dus stilzwijgend gebeuren. Het plaatsen van bijvoorbeeld een advertentie met de melding dat het pand vrij is, kan hiervoor al volstaan. Het bewijs van beëindiging moet dus niet louter en alleen schriftelijk gebeuren. Een bekentenis kan ook als bewijs gelden, zelfs al bedraagt de waarde van het geschil meer dan 375 euro.

De huurder moet bijgevolg niet wachten op een expliciet akkoord van de verhuurder. Maar als je op veilig wil spelen en alle discussies wil uitsluiten, doe je er goed aan om de afspraken schriftelijk vast te leggen.


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/huren/huurregelgeving/coupe-advocaat-stilzwijgende-beeindiging-van-huurovereenkomst/