livios logo

Coupe Advocaat: vergoeding huurder voor schade

Foto Livios
  

Maandelijks bespreekt Livios samen met advocatenkantoor Dehaese & Dehaese een juridisch thema uit de bouwsector. In dit artikel gaat het over de gevolgen voor de huurder als hij de woning beschadigd heeft.

Hof van Cassatie, 25 februari 2005

Feiten

Twee partijen hebben een handelshuurovereenkomst afgesloten voor de huur van een handelspand. De huurder voert een aantal werken uit in het pand. Kort nadien laat de verhuurder een tussentijdse plaatsbeschrijving uitvoeren. De verhuurder wil vervolgens dat de huurder onmiddellijk, dus terwijl de huurovereenkomst nog loopt, de vastgestelde huurschade aan hem vergoedt. De Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel stelt de verhuurder in het ongelijk: de Rechtbank oordeelt dat de verplichting tot schadevergoeding pas ontstaat op het einde van de huurovereenkomst. De verhuurder gaat niet akkoord en legt de zaak voor aan het Hof van Cassatie.

Oordeel van het Hof

Het Hof van Cassatie wijst er op dat het nodig is een onderscheid te maken tussen twee vormen van huurschade.


  

Enerzijds is er de schade die ontstaat doordat de huurder het gehuurde pand voor een ander gebruik hanteert dan waarvoor het bestemd was of voor een gebruik waaruit een nadeel kan ontstaan voor de verhuurder. Hiervoor kan de verhuurder nog tijdens de huurovereenkomst schadevergoeding of herstelling van de aangebrachte huurschade vorderen. Bovendien kan de verhuurder in dat geval eveneens de ontbinding van de huurovereenkomst vorderen.

Foto Certes Kwaliteitsmakelaars vzw
  

Anderzijds is de huurder aansprakelijk voor de beschadigingen of de verliezen die gedurende de huurperiode ontstaan. Daarvoor kan de verhuurder, maar vergoeding vorderen van de huurder op het einde van de huurovereenkomst. In deze zaak had de huurder het gehuurde pand overeenkomstig de overeengekomen bestemming gebruikt en had hij enkel werken uitgevoerd om het pand geschikt te maken voor de toegelaten exploitatie, namelijk de uitbating van een doe-het-zelf-zaak. Volgens het Hof kan voor de schade die daarbij aan het pand werd aangebracht, maar vergoeding gevorderd worden van de huurder op het einde van de huurovereenkomst. Dan pas ontstaat immers de verplichting van de huurder om het gehuurde pand terug te geven in dezelfde staat als hij het ontvangen heeft.

Gouden raad

Bij het uitvoeren van allerhande werken in het gehuurde pand is voorzichtigheid geboden. In principe zal de schade wel maar hersteld of vergoed moeten worden op het einde van de huurovereenkomst. Specifiek bij handelshuur kan de verhuurder in het geval dat de huurder verbouwingen uitvoert zonder akkoord van de verhuurder, zelfs in de loop van de huur eisen dat de lokalen in hun vroegere toestand worden hersteld.


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/huren/huurregelgeving/coupe-advocaat-vergoeding-huurder-voor-schade/