livios logo

Wie controleert verplichte verwijdering van asbesthoudende dakbedekking?

Vraag

Asbesthoudende leien en golfplaten op daken moeten verwijderd zijn tegen 2020. Welke dienst houdt toezicht op het feit dat dit verwijderd werd, en waar kan je terecht met klachten als dit niet verwijderd werd? Ik stel deze vraag als huurder van een pand.

Deze vraag kadert in het feit dat de woningonderzoeker in zijn technische fiche annex Comformiteits Attest, door louter visuele waarneming, dakisolatie als ‘aanwezig en in orde’ verklaart. Die is niet overal aanwezig, en waar het wel aanwezig is, is de isolatie zonder onderdak aangebracht. Omdat hij niet gemachtigd is tot destructief onderzoek steunt deze verklaring op niets. Hij mag geen leien wegnemen, noch panelen of wanden verwijderen...en zo verblijf ik in een woning met een CA geldig voor 10 jaar. En dit zonder of met disfunctionele dakisolatie. Verder wordt de woning verkocht met een EPC van 208 met in het eerste lid 20150331. Toen was er nog geen sprake van dubbele beglazing en de amateuristisch aangebrachte isolatie onder het hoofddak, die in november 2016 is geplaatst.

4 cm dakisolatie is pas tegen 2020 verplicht in huurwoningen. Je begrijpt dus dat bij de verwijdering van de leien en golfplaten men zal vaststellen dat er geen isolatie onder zit, om van het half rotte dakgebinte maar te zwijgen. In die zin kan ik niets beginnen om tenminste momenteel de dakisolatie in orde te krijgen. Ik reageerde immers buiten de beroepstermijn tegen het CA en daarmee is de isolatie in orde.

Antwoord

Volgens het Actieplan Asbestafbouw voorziet de Vlaamse Overheid een aspectveilig Vlaanderen tegen het jaar 2040. Het Actieplan rust op volgende pijlers:

  • asbestinventarisatie;
  • versnelde verwijdering van risicovolle asbesttoepassingen;
  • ondersteuning van asbestverwijdering;
  • voorbeeldfunctie voor de overheid.

De overheid voorziet ook in een versneld asbestafbouwbeleid tegen 2034. Dit betekent een versnelling in de afbouw van alle risicovolle asbesthoudende materialen uit onze leefomgeving.

In het bijzonder zijn de asbestcement dak- en gevelbekleding zoals leien en golfplaten zijn onderhevig aan deze problematiek. De verwijdering van asbesthouden leien en golfplaten op daken zullen bijgevolg versneld moeten worden verwijderen uiterlijk tegen het jaar 2034.  

Op dit ogenblik is er - nog - niet voorzien in een controleorgaan. Het actieplan vermeldt in ieder geval de intentie om hierin te voorzien: “Ook het inbouwen van kwaliteitscontrole via asbestdeskundigen is essentieel om een zorgvuldige asbestverwijdering te bewaken.”

Beantwoord door: Debbie Melissas, Clabots Advocaten

Advocaten en Bemiddelaars Lees meer

Meer beantwoorde vragen over Huren

Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/huren/vraag/35093/wie-controleert-verplichte-verwijdering-van-asbesthoudende-dakbedekking/