livios logo

Verlaten handelshuurwoning: wat mag blijven staan?

Vraag

We hebben vijftien jaar geleden een gehuurde handelsruimte volledig laten vernieuwen en vroegen ons af wat we bij het verlaten mogen laten staan. O.a. een ingebouwde oven, ingebouwde frigo en ook nog een saladette bij het verwijderen van een toonbank kan niet anders dan met beschadigingen. Dus vraag ik me af of dit alles mag blijven staan.

Antwoord

Normaliter dient de handelsruimte bij het einde van de huur terug ter beschikking gesteld te worden van de verhuurder in de staat dat het pand zich bevond bij de aanvang van de handelshuur (slijtage door ouderdom uitgezonderd). Die staat dient vastgelegd te zijn in een plaatsbeschrijving bij aanvang van de handelshuur.

Zonder die plaatsbeschrijving is de praktijk veelal dat de huidige staat geacht wordt dezelfde te zijn als bij de ingang van de huur. Het is aan de verhuurder het tegendeel te bewijzen, maar zonder (ingaande) plaatsbeschrijving wordt dat moeilijk. Een typische clausule in een handelshuurovereenkomst luidt als volgt:

“Alle werken of verbouwingen uitgevoerd door de huurder in het gehuurde goed zijn onderworpen aan de voorafgaandelijke toela­t­ingen en andere bepalingen voorzien in art. 7 tot 9 van sectie II bis voornoemd van het Burgerlijk Wetboek. Zo deze veranderingen, verbouwingen, aanpassingen of gelijk welk ander werk worden toegelaten, zullen ze met volle recht voor de verhuurder verworven blijven, zonder vergoeding voor de huurder, tenzij de verhuurder bij het einde van de huur verkiest de lokalen te doen herstellen door de huurder of op diens kosten, in hun oorspronkelijke staat.” 

De bepalingen terzake in jouw huurcontract zijn dus belangrijk en overleg tussen partijen is altijd aangewezen om misverstanden te vermijden.


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/huren/vraag/35345/verlaten-handelshuurwoning-wat-mag-blijven-staan/