livios logo

Studio onbewoonbaar tijdens werken. Moet verhuurder andere woning voorzien?

Vraag

Een kennis huurt sinds 2 jaar een volledig opgeknapte en gerenoveerde studio. Reeds na 1 maand daar te wonen, bleek er vocht in de muren te zitten. De huisbaas heeft nu na 2 jaar beslist de werken hiervoor te laten uitvoeren. Blijkt nu dat hij een maand niet kan verblijven in de woning vooraleer alles droog is en er terug meubels tegen de muur mogen staan.

Is de verhuurder verplicht om een andere slaap/woonvoorziening te voorzien die hij bekostigt? Hij heeft nergens een plaats waar hij zo lang kan verblijven, noch de financiële middelen om een maand op bv. hotel te gaan.

De schilderwerken die achteraf dienen te gebeuren, zijn die ten laste van de verhuurder? De studio werd 2 jaar geleden volledig geschilderd en de betrokkene heeft ook niet de financiële middelen om dit volledig opnieuw te doen.

Antwoord

Vooreerst wensen wij jou erop te wijzen dat wij niet in het bezit zijn van jouw huurovereenkomst. Het is misschien mogelijk dat de huurovereenkomst een bepaling voor deze situatie bevat. Wij raden je daarom ten eerste aan om jouw huurovereenkomst goed na te kijken of door een jurist te laten nalezen.

Wij kunnen jou wel meedelen dat, indien er geen bepalingen in de huurovereenkomst hierover zijn, de verhuurder niet verplicht is om te voorzien in een andere verblijfplaats of te betalen voor een andere verblijfplaats. 

In principe kan de verhuurder bij de uitvoering van grote herstellingswerken de huurovereenkomst opzeggen en de voorwaarden van de Regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder naleven (art. 3 Regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder). Deze wetgeving is in het Burgerlijk Wetboek opgenomen. 

§ 3. Bij het verstrijken van de eerste en de tweede driejarige periode kan de verhuurder de huurovereenkomst beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden indien hij voornemens is het onroerend goed of een gedeelte ervan weder op te bouwen, te verbouwen of te renoveren, op voorwaarde dat die werkzaamheden:

  • worden uitgevoerd met eerbiediging van de bestemming van het goed die voortvloeit uit de wets- en verordeningsbepalingen inzake stedebouw;
  • worden uitgevoerd aan het door de huurder bewoonde gedeelte en
  • meer kosten dan drie jaar huur van het verhuurde goed ofwel, indien het gebouw waarin dit goed gelegen is uit verscheidene verhuurde woningen bestaat die aan dezelfde verhuurder toebehoren en die van de werkzaamheden ongerief hebben, meer kosten dan twee jaar huur voor al die woningen samen.

De huurovereenkomst wordt dan beëindigd. Na de verbouwingswerken dient er vervolgens een nieuwe huurovereenkomst afgesloten te worden. 

Een andere, meer praktische oplossing, is dat jouw verhuurder jouw schriftelijk toestemming vraagt om de werken te mogen uitvoeren en dat de huurovereenkomst voor de duurtijd van de werken geschorst zal worden. Je zal als huurder in die periode geen huur moeten betalen omdat je niet in het volle genot bent van het gehuurde goed. Na de werken kan je terug in het appartement intrekken. Je zal als huurder in die tussenperiode zelf naar een nieuwe tijdelijke verblijfplaats moeten zoeken en de eventuele kosten hiervan zelf dragen. 

Om toekomstige discussies te vermijden, is het raadzaam om dergelijke regelingen uitdrukkelijk op schrift te zetten en door beide partijen te laten ondertekenen. 

Wat betreft de schilderwerken kunnen wij jou tot slot meedelen dat de verhuurder dient in te staan voor deze kost omdat deze enkel gevolg zijn van door hem uitgevoerde herstelwerken, behoudens een andere bepaling in de huurovereenkomst.

Heeft u een juridische vraag ? Contacteer ons voor een degelijk advies.Lees meer

Meer beantwoorde vragen over Huren

Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/huren/vraag/35391/studio-onbewoonbaar-tijdens-werken-moet-verhuurder-andere-woning-voorzien/