livios logo

Plaatsbeschrijving klopt niet. Moet ik tekenen?

Vraag

Ik huur een huis sinds een jaar. Er werd een plaatsbeschrijving opgemaakt door het immokantoor (zonder mijn aanwezigheid). Ik kreeg deze pas na 6 maanden ter ondertekening aangeboden (zogezegd omdat ze computerproblemen hadden). De plaatsbeschrijving klopte van geen kanten en ik heb ze dan ook niet getekend. Nu kreeg ik een aangetekend schrijven met de melding dat ik de plaatsbeschrijving moet ondertekenen want het opmaken ervan is ‘verplicht’.

Nu blijkt dan ook nog dat de woning niet in orde is volgens de Vlaamse wooncode. In ging naar de dienst wonen op de gemeente omdat ik het huis zou willen laten keuren maar alles wat men daar wil is ‘bemiddelen’. Men raadt me aan om de plaatsbeschrijving te gaan ondertekenen. Wat moet ik doen?

Antwoord

De plaatsbeschrijving bij huur behoort op tegenspraak te zijn opgemaakt. Dit betekent dat bij aanvang van de huur beide partijen de rondgang doen en samen de oplijsting maken van de toestand van het pand.

Je bent thans niet verplicht te tekenen. Daartoe is geen wettelijke basis, te meer daar je niet aanwezig was bij de plaatsbeschrijving en deze pas zes maanden na intrek wordt verstuurd. Indien de verhuurder er niet in geslaagd is de plaatsbeschrijving te doen bij aanvang, is dit mogelijk een probleem voor de verhuurder.

Immers, als er geen gedetailleerde plaatsbeschrijving opgemaakt is, gaat men ervan uit dat de woning zich aan het einde van de overeenkomst nog in dezelfde staat bevindt als toen de huurder de woning betrok. Je blijft als huurder wel aansprakelijk voor eventuele schade en herstellingskosten maar de verhuurder zal moeilijker kunnen bewijzen dat er schade is.

Dit is wettelijk geregeld: «Als er geen gedetailleerde plaatsbeschrijving werd opgemaakt, wordt de huurder verondersteld om het gehuurde goed te hebben ontvangen in dezelfde staat waarin dit zich op het einde van het huurcontract bevindt, tenzij tegenbewijs, wat kan worden aangetoond met alle rechtsmiddelen.» Artikel 1731 van het Burgerlijk Wetboek

Probeer alleszins om een nieuwe plaatsbeschrijving te laten opmaken in het bijzijn van de verhuurder en de huurder en noteer, of laat noteren, de gebreken en onvolkomenheden aan het pand. Indien de woning niet beantwoordt aan de normen van de Vlaamse Wooncode kan je dit laten vaststellen. Het is alleszins aangewezen om te laten nazien of de woning niet meer dan 15 strafpunten behaalt.

Advocatenkantoor Huygen is meer dan 30 jaar actief in vele domeinen van het recht. Lees meer

Meer beantwoorde vragen over Huren

Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/huren/vraag/35418/plaatsbeschrijving-klopt-niet-moet-ik-tekenen/