livios logo

Klinkers leggen? Dat doe je zo!

Zelfs het knapste huis is onaf als de buitenomgeving niet in orde is. Veel mensen kiezen ervoor om hun terras en oprit van klinkers te voorzien. Maar hoe ga je tewerk bij het plaatsen van klinkers? Volg deze stappen voor een geslaagde plaatsing.

Piketten uitzetten

Voor de fundering ga je als volgt tewerk. Nadat het ontwerp op plan uitgetekend werd, worden alle maten op het terrein zelf uitgezet door middel van piketten die aan de buitenrand van de te bestraten oppervlakte geplaatst worden. Op deze piketten wordt de hoogte aangegeven waarop de stenen geplaatst zullen worden. Om dat niveau te bepalen, gebruik je een pasdarm waarbij je van een vast punt van de woning vertrekt, bijvoorbeeld de deurdorpel of de dorpel van de garage. Let erop dat de stenen zich bevinden onder het niveau van de waterdichting van het metselwerk van de woning. Dat niveau kan je gemakkelijk herkennen aan de open gelaten kopse voegen of aan de zwarte folie die wat door de voegen uitkomt.

Helling

Voor een goede afwatering van het oppervlaktewater is een voldoende helling noodzakelijk. Als regel kan een helling van 1 à 2 cm per meter gehanteerd worden. Nadat de hoogte op de piketten aangeduid werd, span je hiertussen de koorden.

Uitgraven

Het uitgraven gebeurt tot op een diepte van 20 centimeter, vermeerderd met de dikte van de gekozen straatsteen. Als je je dan op een draagkrachtige ondergrond bevindt, heb je geluk en kan je er de fundering op aanbrengen. Bij een weinig draagkrachtige ondergrond, moet je nog een vijftiental centimeter verder uitgraven en er een laag van een vorstvrij zandmengsel of een mengsel van grofkorrelig materiaal op aanbrengen. Op gronden met een slechte draagkracht kan je eventueel met een geotextiel werken.

tuinpad kleiklinkers klinkers voordeur

Foto Vandersanden
  

Kantopsluitingen

Voor je de fundering plaatst, moet je eerst nog de kantopsluitingen aanbrengen. Deze beletten het zijdelings verschuiven van de stenen en het wegpersen van de funderingslaag. De kantopsluiting is ofwel breed, ofwel voldoende diep en moet altijd voorzien worden van een steunkussen in mager beton. Om de juiste afstand tussen twee kantopsluitingen te bepalen, wordt er meestal een rij van de gekozen verharding tussen gelegd. De kantopsluitingen worden met de buitenkant gelijk met de koord geplaatst op een hoogte van 3 cm lager dan de straatstenen. Hierdoor krijg je een mooiere afwerking.

Als kantopsluiting wordt er soms ook gebruik gemaakt van mager beton in plaats van een echte boordsteen. Dat is echter enkel mogelijk als er geen te zwaar verkeer over de oprit komt. Anders gebruik je het best boordstenen. Die boordstenen hoeven niet altijd zichtbaar te zijn. Bepaalde mensen vinden het mooier als de boordstenen bedekt worden met gras. Nochtans tref je tegenwoordig boordstenen in alle kleuren aan.

Fundering

De funderingslaag zelf is 15 cm dik. Hij bestaat in principe uit cementgebonden zand (chape) met 100 à 150 kg cement per m². De chape wordt met een overdikte van ongeveer 15 % met de rei getrokken over vooraf geplaatste balkjes en daarna getrild met een trilplaat van 75 kg.

Straatlaag

Op de fundering wordt een straatlaag gelegd die de plaatsing van de stenen vergemakkelijkt en eventuele oneffenheden opvangt. Deze laag bestaat uit goed gegradeerd zand (0/3) met weinig fijne deeltjes.

Verdere afwerking

Op de straatlaag worden uiteindelijk de stenen of klinkers geplaatst zonder voegen. Meng steeds stenen afkomstig uit verschillende palletten of deelleveringen om een mooie schakering te verkrijgen. Let erop dat je tijdens het plaatsen niet over de straatlaag loopt, maar over de reeds geplaatste stenen. Om de straatlaag te verdichten en oneffenheden van de bestrating te neutraliseren, wordt er een trilplaat gebruikt.

Zorg ervoor dat er geen grofkorrelig materiaal op de stenen ligt tijdens het trillen. Als finishing touch worden de stenen ingeborsteld met fijn zand (0/2). Een klus die je niet mag onderschatten. Gedurende enkele weken moet je nagenoeg dagelijks het zand tussen de voegen keren met een borstel of met een aftrekker. Doe dit bij voorkeur tijdens droog weer.

Tip: Je kan eventueel bij kleine terrassen over een plank lopen die je op de reeds gelegde stenen legt. Zo voorkom je een puntbelasting waardoor je enkele stenen wat dieper kan indrukken. Hou er rekening mee dat je best geen grote beplantingen te kort bij je oprit zet. Grote bomen nemen te veel zonlicht weg en dat werkt mosvorming in de hand en - een nog groter gevaar - de wortels kunnen de klinkers of het asfalt omhoogduwen.

Lees ook:

13 dingen die je moet weten over buiten klussen


Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/klus-in-uw-kot/buiten-klussen/17163/klinkers-leggen-dat-doe-je-zo/