livios logo

Een dak boven je hoofd wordt duurder en duurder

Bouwen is steeds minder vanzelfsprekend, maar ook de koop- en huurmarkt lijken voor meer en meer Belgen stilaan onbetaalbaar. Uit een rapport van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) blijkt dat de woningprijzen nergens zo hard stijgen als hier in België. Het jaarrapport van de Vlaamse Huurdersbonden sluit dan weer af met de volgende alarmerende conclusie: "De huurprijzen worden onbetaalbaar".

België koploper onbetaalbaarheid

Volgens de OESO zijn de huizen in België voor de helft overgewaardeerd.

Foto BNP Paribas Fortis

"Woningen in België zijn overgewaardeerd", aldus de OESO. Het staaft die bewering met twee berekeningsmethodes. In een eerste berekening zetten ze de evolutie van de woningprijzen tegenover die van de huurprijzen. Bij de tweede methode vergelijken ze woningprijzen en het beschikbare inkomen. Het verdict: onze huizen zijn respectievelijk 63 en 49 % te duur. Een gemiddelde van 56 %. En daarmee zijn we de absolute koploper in de westerse wereld.

Hoger of lager?

De OESO voorspelt een stijging, maar daar is zeker niet iedereen het mee eens. Er komt volgens verschillende specialisten een daling aan.

Foto Century21

Volgens de OESO zullen de prijzen nog verder doorstijgen. Andere specialisten voorspellen dan weer een daling, hetzij nog niet meteen. Pas als de momenteel zeer lage rentevoeten voor hypothecaire leningen stijgen, zullen de woningprijzen de omgekeerde beweging maken.

"Inkomen stijgt sneller"

Kandidaat-kopers komen bij te hoge woningprijzen op de huurmarkt terecht... wat ook hier de prijzen doet oplopen.

Foto Livios

Sien Winters (KUL) in De Morgen: "Niet de huurprijzen zijn het probleem, wel de inkomens. Uitkeringen en minimuminkomens moeten hoger vooraleer we naar het woonbeleid kijken."

Foto BNP Paribas Fortis

Ook Luc Machon van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars BIV verwacht een daling, zo vertelde hij aan Het Nieuws. "De meest recente cijfers tonen aan dat het inkomen wat sneller stijgt dan de vastgoedprijzen, wat de betaalbaarheid in de toekomst verzekert."

"Huurprijzen alarmerend hoog"

Op een echte prijsdaling is het echter nog wat wachten. (Langer) huren dan maar? Ook niet vanzelfsprekend. De Huurdersbond trok in augustus 2012 al aan de alarmbel. "Steeds meer gezinnen en lagere inkomensgroepen hebben het moeilijk om een betaalbare huurwoning te vinden", klonk het toen.
De Vlaamse Huurdersbonden noemen nu in hun jaarrapport de huidige situatie "ronduit alarmerend". Een huurwoning onder de vierhonderd en zelfs vijfhonderd euro per maand wordt een schaars goed. Eerder meldde kenniscentrum iliv al dat één op vijf huurders wakker ligt van de hoge huurprijs.

"Huren onbetaalbaar"

"We mogen ervan uitgaan dat voor een steeds groter wordende groep (alleenstaande) huurders de huur onbetaalbaar is geworden. Velen bevinden zich in de risico- of zelfs gevarenzone van de betaalbaarheid", aldus nog het jaarrapport. De huurdersbonden zien een oplossing in meer sociale huurwoningen en versterkte huursubsidies gekoppeld aan correcte huurprijzen.

"Ruimer aanbod, kleinere prijzen"

De Vlaamse vastgoedmakelaars CIB Vlaanderen en BIV dringen dan weer aan op een 'tweesporenbeleid'. De inkomenszwakke groepen steunen en het aanbod op de private huurmarkt verhogen. "Dat zal alleen maar een gunstige invloed hebben op het aanbod, wat zich ook in een kwalitatief en betaalbaar aanbod zal vertalen." Zo denken ze aan renovatiepremies en de vermindering van successierechten.

"Verschuiving in huurderspubliek"

Volgens het Algemeen Eigenaars Syndicaat AES loopt het echter niet zo’n vaart met de betaalbaarheid van de huurprijzen. Zij vinden die niet te hoog, zeker niet als je vergelijkt met de buurlanden. "Wel is door een verschuiving in het huurderspubliek het financiële draagvlak van vele huurders afgenomen: een alleenstaande heeft nu eenmaal een minder groot budget dan een gezin", klinkt de analyse in Het Nieuwsblad.

"Eerst inkomens, dan woonbeleid"

In De Morgen wijst Sien Winters van het Onderzoekinstituut Arbeid en Samenleving aan de KU Leuven dan weer richting lage inkomens als grootste probleem. "De huurprijzen zijn niet overdreven gestegen. Het probleem zit volgens mij vooral bij de lage inkomens. Uitkeringen en minimuminkomens moeten hoger vooraleer we naar het woonbeleid kijken."

"Inhaalbeweging ingezet"

De woordvoerder van minister van Wonen Freya Van den Bossche zegt in diezelfde krant dat er een inhaalbeweging is ingezet qua betaalbaar wonen. "Tegen 2023 moeten er 43.000 sociale woningen extra zijn", aldus Gorik van Holen. Hij wijst ook op de introductie van het huurgarantiefonds en het optrekken van de inkomensgrens voor sociale woningen. Wij voegen daar nog graag Huurschatter.be aan toe.


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/kopen/geld-en-verzekeringen/een-dak-boven-je-hoofd-wordt-duurder-en-duurder/