livios logo

Verlaagde schenkbelasting in Vlaanderen

De lagere Vlaamse schenkbelasting, in voege sinds 1 juli 2015, maakt het krijgen van een woning goedkoper, eenvoudiger én groener. Wat moet je weten?

kopen


  

budget


  

sleutels verkopen verhuren sxc


  

Fiscale woonplaats

De schenkingstarieven voor onroerend goed zijn gewestelijke materie. De fiscale woonplaats van de schenker bepaalt of de Vlaamse dan wel Brusselse of Waalse tarieven van toepassing zijn. Als de schenker bijvoorbeeld in Antwerpen woont, maar een appartement wegschenkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of Wallonië, geldt toch de Vlaamse schenkbelasting.

Slechts twee categorieën

De schenkbelasting bestaat net als vroeger uit progressieve tarieven in functie van de verwantschap tussen begiftigde en schenker. Maar het aantal categorieën is in Vlaanderen teruggeschroefd van vier naar twee. Enerzijds schenkingen in rechte lijn en aan partners, anderzijds schenkingen aan alle anderen.

Zo ziet de Vlaamse schenkbelasting er concreet uit:

Schaal Schenkingen in rechte lijn en aan partners Schenkingen in niet-rechte lijn
0 – 150.000 euro 3 % 10 % (9 % bij energierenovatie)
150.000 – 250.000 euro 9 % (6 % bij energierenovatie) 20 % (17 % bij energierenovatie)
250.000 – 450.000 euro 18 % (12 % bij energierenovatie) 30 % (24 % bij energierenovatie)
Boven 450.000  euro 27 % (18 % bij energierenovatie) 40 % (31 % bij energierenovatie)

Voorbeeld: ouders schenken een huis van 315.000 euro aan hun zoon. Hij betaalt daarop 25.200 schenkbelasting (18 % hoogste schijf), of 18.300 euro (12 % hoogste schijf) als hij het huis binnen de vijf jaar energetisch renoveert.

Ter vergelijking: tot voor 1 juli 2015 zou de schenkbelasting nog 42.225 euro hebben gekost (tegen een tarief van 24 % in de hoogste schrijf). Schenken in Vlaanderen is dus goedkoper (lagere tarieven), eenvoudiger (minder categorieën) én groener (verlaagde tarieven voor energierenovaties) geworden.

Korting bij renovatie

Er geldt een korting op de schenkbelasting als (een van de) begiftigden binnen de vijf jaar energiebesparende werken laten uitvoeren voor minstens 10.000 euro (excl. btw).

Let wel: deze moeten uitgevoerd worden door een geregistreerd aannemer die met een attest aangeeft dat het gaat om energiebesparende werken die ook voor een energiepremie in aanmerking komen, zoals opgenomen in het energiebesluit. Het gaat onder meer om dak-, zoldervloer- en spouwmuurisolatie.

Het verschil tussen het gewone en het verlaagde tarief wordt terugbetaald zodra de begiftigde aantoont dat de energiebesparende werken uitgevoerd zijn.

Ook verhuurders profiteren

De verlaagde schenkbelasting is ook van toepassing als begiftigden binnen de drie jaar het geschonken goed verhuren voor een periode van minstens negen jaar.

Het verschil tussen gewoon en verlaagd tarief wordt terugbetaald na het voorleggen van het conformiteitsattest (dat aangeeft dat de woning voldoet aan de Vlaamse Wooncode) en een geregistreerde huurovereenkomst.

Bereken zelf hoeveel schenkbelasting jij betaalt.

In samenwerking met

Bekijk alle partners

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/kopen/koopbudget-en-verzekeringen/verlaagde-schenkbelasting-in-vlaanderen/