livios logo

Hypotheeklening in belastingsaangifte

Vraag

Kan ik een hypotheeklening, aangegaan in november 2018, inbrengen in de belastingsaangifte bij de aankoop van een nieuwbouwappartement in Brussel zonder abattement (aankoop gebeurde via btw-regime)?

Antwoord

Of jouw hypothecaire lening (woonkrediet met hypothecaire inschrijving) voor de financiering van een in Brussel gelegen woning in aanmerking komt voor fiscale voordelen en in de aangifte vermeld kan worden, hangt af van een aantal voorwaarden.

Een eerste voorwaarde heeft te maken met de fiscale kwalificatie van de woning gedurende het inkomstenjaar. Gedurende de periode dat de gefinancierde woning kwalificeert als de “eigen” woning, worden de fiscale voordelen immers uitsluitend toegekend door het bevoegde Gewest. Gedurende de periode dat de woning daarentegen kwalificeert als een “niet eigen” woning worden de fiscale voordelen toegekend door de Federale Overheid.

Ben je eigenaar, vruchtgebruiker, opstalhouder, erfpachter of bezitter van de gezinswoning, dit is de woning waar je jouw hoofdverblijfplaats hebt, dan is deze woning de “eigen” woning. Maar woon je bijvoorbeeld in een huurwoning, dan kan een andere woning die je betrekt (een buitenverblijf), of die je niet kan betrekken omwille van de stand van sociale of beroepsredenen, omwille van wettelijke of contractuele belemmeringen, of omwille van de stand van de bouw- of verbouwingswerken, in aanmerking genomen worden als de “eigen” woning.

Kwalificeert de gefinancierde woning als de “eigen” woning, dan wordt het fiscaal regime van de hypothecaire lening bepaald door het bevoegde Gewest. Het bevoegde Gewest is het Gewest waar je jouw hoofdverblijfplaats hebt op 1 januari van het aanslagjaar.

Stel dat je op 1 januari 2020 in het Vlaamse Gewest woonde in een huurwoning. Het appartement was in 2019 nog niet bewoonbaar omwille van de stand van de bouwwerkzaamheden. In dat geval kwalificeert het appartement voor aanslagjaar 2020 als de “eigen” woning, maar worden de fiscale voordelen toegekend door het Vlaams Gewest, en kan je voor aanslagjaar 2020 genieten van de Vlaamse geïntegreerde woonbonus.

Stel dat je in de loop van 2019 verhuisd bent naar je nieuw appartement, en dat je voorheen in een huurwoning woonde. In dat geval kwalificeert jouw appartement voor aanslagjaar 2020 eveneens als de “eigen” woning, maar is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd. Evenwel kent het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geen fiscale voordelen meer toe voor leningen aangegaan vanaf 1/1/2017.

Stel dat je in 2019 nog eigenaar was van je gezinswoning. Je verhuist pas in 2020 naar het nieuwbouwappartement. In dat geval kwalificeerde het appartement in 2019 als een “niet eigen” woning. Fiscale voordelen worden in dat geval toegekend door de Federale Overheid. De kapitaalaflossingen geven voor aanslagjaar 2020 recht op een belastingvermindering onder het langetermijnsparen.

En mocht dit nog niet ingewikkeld genoeg zijn, dan kan de kwalificatie van het appartement uiteraard ook gewijzigd zijn van bijvoorbeeld “niet eigen” naar “eigen” in de loop van 2019. In dat geval zal de lening gedurende een gedeelte van aanslagjaar 2020 recht geven op de federale voordelen, en gedurende een gedeelte van het jaar onder de Gewestelijke regels vallen.

In samenwerking met

Bekijk alle partners

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/kopen/koopbudget-en-verzekeringen/vraag/36124/hypotheeklening-in-belastingsaangifte/