Informatieplicht

Wie een onroerend goed te koop of te huur aanbiedt in het Vlaamse gewest, is gebonden aan enkele spelregels. Eén daarvan is de informatieplicht met betrekking tot de publiciteit die je voert rond het onroerend goed.

De informatieplicht geldt niet enkel voor panden, maar ook voor gronden (weiland, bouwgrond, natuurgebied, bos, enz.). Kortom: alles wat onroerend goed is. 
Op het niet-naleven van de informatieplicht staan strafsancties in de vorm van boetes of celstraf. Het agentschap Inspectie RWO controleert of de informatieplicht wordt nageleefd door steekproeven uit te voeren op vastgoedadvertenties.

Ontvoogde gemeenten

In het decreet van 18 mei 1999 staat: Iedereen die voor eigen rekening of als tussenpersoon een goed verkoopt, verhuurt voor meer dan negen jaar, inbrengt in een vennootschap, een erfpacht of een opstalrecht overdraagt, of op andere wijze de eigendomsoverdracht met een vergeldend karakter van het goed bewerkstelligt, vermeldt in de hieraan verbonden publiciteit:

  1. Of er voor het goed een stedenbouwkundige vergunning is uitgereikt.
  2. De meest recente stedenbouwkundige bestemming van dit goed met de benamingen gebruikt in het plannenregister.
  3. Of er voor het goed een dagvaarding werd uitgebracht en iedere in de zaak gewezen beslissing.
  4. Of er op het goed een voorkooprecht rust ter verwezenlijking van een ruimtelijk uitvoeringsplan.
  5. Of er voor het goed een verkavelingsvergunning van toepassing is.

De informatieplicht geldt alleen voor ontvoogde gemeenten, die onder meer een ruimtelijk structuurplan en een plannenregister opgesteld hebben. Om de drie maanden staat in het Staatsblad een aangevulde lijst met alle ontvoegde gemeenten.

Correctheid

De verkoper of verhuurder staat zelf in voor de correctheid van de informatie in zijn advertentie. Wie daarin bijvoorbeeld vermeldt dat er een vergunning is terwijl die er in werkelijkheid niet is, is hiervoor zelf verantwoordelijk. Indien er niets vermeld staat, zal dit geïnterpreteerd worden als het niet bestaan van een vergunning, dagvaarding, vonnis, voorkooprecht en/of verkavelingsvergunning.

Wallonië en Brussel

In Wallonië en Brussel gelden nog geen verplichtingen rond vastgoedpubliciteit. Het is toch best om als verkoper of verhuurder zo veel mogelijk informatie aan mogelijke kopers of huurders mee te delen, om te vermijden dat er achteraf sprake is van verborgen gebreken.

Het beste van Livios in je mailbox?

Schrijf je in op de Livios nieuwsbrief en ontvang twee keer per week het laatste (ver)bouwnieuws, nuttige tips en tonnen inspiratie.

Volg ons op social media