livios logo

As-builtattest nog niet dood en begraven

gevelisolatie buitenmuur

Foto ISOfinish
  

bouwvergunning

Foto Dewaele Woningbouw
  

De invoering van het as-builtattest blijft uit. Dit document moet huizenkopers de garantie geven dat de woning conform de bouwvergunning gebouwd is. In juni 2009 lag het plan op tafel om het attest in Vlaanderen vanaf juni 2010 in te voeren in het kader van het nieuwe decreet Ruimtelijk Ordening. Ook de latere datum van juni 2012 blijkt te ambitieus. "Het as-builtattest is nog niet van de baan. Het komt er. Alleen is niet duidelijk wanneer", luidt het bij de bevoegde instanties.

Het attest geeft aan of een woning gebouwd is volgens het bouwaanvraagdossier, dus volgens de goedgekeurde plannen. Het document heeft als bedoeling kleine afwijkingen ten opzichte van het bouwaanvraagdossier automatisch te regulariseren. Om die reden wordt het as-builtattest ook wel een ‘mini-regularisatievergunning’ of ‘mini-regularisatiemelding’ genoemd. Grote afwijkingen moeten in de toekomst nog steeds via de normale regularisatieprocedure worden behandeld.

Grote meerwaarde, kleine overlast

"Het attest is nog niet operationeel omdat er bij de verdere uitwerking ervan veel fundamentele problemen zijn opgedoken. Die moeten eerst worden uitgeklaard zodat burgers en professionelen niet geconfronteerd worden met onwerkbare regelgeving. We bekijken nu onder meer met architectenverenigingen en het Vlaams Energieagentschap hoe we het attest een zo groot mogelijke meerwaarde kunnen geven met zo weinig mogelijk kosten en administratieve rompslomp voor de burger. Zo proberen wij het attest af te stemmen op de epb-regelgeving om indien mogelijk tot één attest te komen. Het is allesbehalve eenvoudig. Er zijn nog veel vragen en ook het parlement zal zich hierover nog moeten buigen. Een van die open vragen is of het as-builtattest zich enkel beperkt tot nieuwbouw of ook geldt voor renovatie. Tegen de zomer hopen we meer duidelijkheid te kunnen bieden over hoe alles te werk zal gaan. Maar een concrete datum kunnen we momenteel niet geven," klinkt het bij het kabinet van minister Philippe Muyters, bevoegd voor Ruimtelijke Ordening.


Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/kopen/koopregelgeving/as-builtattest-nog-niet-dood-en-begraven/