livios logo

Coupe advocaat: recht op herstelling of schadevergoeding bij aankoop van woning

Foto AVL Woningbouw
  

Foto Marchetta bouwgroep
  

Foto Dôme Constructions
  

Foto SuperHuis
  

Livios ontrafelt maandelijks een spraakmakend juridisch bouwonderwerp in samenwerking met advocatenkantoor Dehaese & Dehaese. Deze keer behandelen we de rechten van een koper die een huis koopt waarvan enkel de voorlopige oplevering heeft plaatsgevonden.

Hof van Beroep Luik, 7 september 2004

De feiten

Een bouwheer doet een beroep op een sleutel-op-de-deurfirma voor de bouw van een woning. Door een overmatige schuldenlast van de bouwheer wordt beslag gelegd op zijn woning in aanbouw. Een gedwongen openbare verkoop volgt. Op het ogenblik van de verkoop heeft enkel de voorlopige oplevering plaatsgevonden. De koper stelt een aantal zichtbare gebreken vast aan de woning en spreekt de bouwpromotor aan tot herstelling. Deze is van oordeel dat de koper de zichtbare gebreken heeft aanvaard door de aankoop van het pand en weigert dan ook tot herstelling dan wel vergoeding van de schade over te gaan.

Oordeel Hof van Beroep

Net zoals de rechter in eerste aanleg aan wie het geschil ter beoordeling werd voorgelegd, oordeelt het Hof van Beroep dat de voorlopige oplevering in principe enkel de beëindiging van de werken vaststelt. Tenzij in de overeenkomst met de bouwpromotor een andere clausule werd opgenomen, houdt de voorlopige oplevering geenszins de aanvaarding van de werken in.
De oorspronkelijke eigenaar van de woning beschikte dan ook over een vorderingsrecht t.o.v. de sleutel-op-de-deurfirma voor de zichtbare gebreken die de woning vertoonde. Door de verkoop van de woning werd dit contractuele vorderingsrecht overgedragen aan de koper. De gedwongen openbare verkoop ontslaat de bouwpromotor niet van zijn wettelijke verplichtingen. Hij is ten aanzien van de koper van het pand verplicht de zichtbare gebreken te herstellen. Het argument van de bouwpromotor dat de koper de zichtbare gebreken aan de woning door de koop heeft aanvaard, snijdt volgens het Hof geen hout.

Gouden raad

Wanneer je een woning koopt, treed je in de rechten van de oorspronkelijke bouwheer. Als op het ogenblik van de koop enkel de voorlopige oplevering van de werken plaatsgevonden heeft, kan je bij het vaststellen van zichtbare gebreken de aannemer verplichten tot herstelling of schadevergoeding, net zoals de oorspronkelijke bouwheer dit kon. Tenzij anders bedongen in de overeenkomst tussen bouwheer en aannemer, houdt de voorlopige oplevering immers geen aanvaarding van de werken in.


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/kopen/koopregelgeving/coupe-advocaat-recht-op-herstelling-of-schadevergoeding-bij-aankoop-van-woning/