livios logo

Gouden (ver)koopraad, uit ‘Coupe advocaat’

Livios werkt voor de artikelenreeks ‘Coupe advocaat’ samen met advocatenkantoor Dehaese & Dehaese. Maandelijks bespreken we een juridisch bouwthema. In dit artikel hebben wij de beste raad voor (ver)kopers verzameld.

Foto Durabrik Bouwbedrijven nv
  

  • Wil je als koper meer zekerheid over het onroerend goed dat je wil aanschaffen, of wil je als verkoper zeker zijn dat je een ‘zuiver en onbelast’ goed verkoopt (zodat je later niet aansprakelijk gesteld kan worden), laat je dan bijstaan door een notaris. Lees er alles over in het artikel Onderzoeks- en informatieverplichting van de notaris
  • Geniet je bij de aankoop van een bescheiden woning het voordeel van het verminderd registratierecht, dan ben je verplicht de woning te bewonen binnen een termijn van drie jaar na aankoop. Klik door naar het artikel Verplichting tot bewonen.
  • Wanneer je een woning koopt, treed je in de rechten van de oorspronkelijke bouwheer. Als op het ogenblik van de koop enkel de voorlopige oplevering van de werken plaatsgevonden heeft, kan je bij het vaststellen van zichtbare gebreken de aannemer verplichten tot herstelling of schadevergoeding, net zoals de oorspronkelijke bouwheer dit kon. Meer informatie vind je in het artikel Recht op herstelling of schadevergoeding bij aankoop van woning.
  • Wens je als verkoper in de koopovereenkomst te bepalen dat je niet moet instaan voor verborgen gebreken, is het zeer belangrijk dat dit duidelijk en ondubbelzinnig wordt omschreven. Lees meer in het artikel Clausule bij verzwijgen verborgen gebrek.

Meer info: Advocatenkantoor Dehaese & Dehaese


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/kopen/koopregelgeving/gouden-ver-koopraad-uit-coupe-advocaat/