livios logo

De taak van de landmeter

Foto Alboda NV
  

Een geslaagd bouwavontuur is in de eerste plaats afhankelijk van de selectie van de bouwpartners waarmee je in zee gaat. Vandaag staan we stil bij de belangrijke rol van de landmeter.

Bij de verkoopakte van een bouwgrond is meestal een plan gehecht dat opgesteld is door een landmeter-expert. Dit plan geeft gedetailleerd weer over welk stuk het gaat, wat de precieze grenzen zijn, hoe groot het is, wat de vorm van het stuk is, waar zich de herkenningstekens en grenspalen bevinden, hoe het perceel meetkundig vastligt, enz. Dergelijke plannen moeten voldoen aan de normen zoals voorgeschreven door de beroepsverenigingen.

Vermijd discussies met buren

Wanneer er geen dergelijk plan bij de verkoopakte zit, is het zeker van belang een landmeter te contacteren om metingen uit te voeren en een nieuw plan te laten opstellen. De architect moet immers juist weten waar de woning op de bouwgrond ingeplant kan worden en met het oog op eventuele discussies met je latere buren, moeten de grenzen correct bepaald zijn. Dikwijls wordt verkeerdelijk aangenomen dat de perceelsgrenzen en oppervlakten vastliggen bij het kadaster. Deze kadastrale plannen hebben echter geen juridische waarde, de functie van het kadaster is het innen van belastingen (onroerende voorheffing). De oppervlakten zijn dan ook vaak onjuist.

Maar ook als er wel een plan bij de verkoopakte zit, is het aan te raden een landmeter het stuk te laten nameten, vooral als het plan niet voldoet aan de wettelijke normen.

Grenspalen

Foto Nuyts Woningbouw
  

Het is al meer dan eens voorgekomen dat grenspalen per ongeluk of zelfs moedwillig verplaatst of verwijderd werden. Met als gevolg dat het stuk dat je gekocht hebt niet zo groot blijkt te zijn als wat er in de verkoopakte vermeld staat.

Te dikwijls gaan mensen er ook van uit dat de perceelgrenzen sowieso overeenkomen met een haag of een omheining die zich tussen de gronden van twee buren bevindt. Wanneer die haag of omheining dan als referentiepunt gebruikt wordt bij een (ver)bouw(ing), kan je in aanvaring komen met de stedenbouwkundige bepalingen omdat de minimale afstand ten opzichte van de perceelgrenzen niet gerespecteerd werd.

Rooilijn

Het is ook aan de landmeter om aan te duiden waar de rooilijn van jouw stuk grond ligt. Dat is de grens tussen jouw perceel en de openbare weg. Dat nameten van de bouwgrond moet wel degelijk door een erkend onafhankelijk landmeterexpert gebeuren. Als je nadien door een foute opmeting voor problemen komt te staan, kan je je verhalen op die landmeter. Anders sta je achteraf nergens.

Andere taken

Naast het opmeten van onroerende goederen heeft een landmeter nog andere taken: de waardebepalingen van gronden en huizen, vaststellingen van schade, advies bij verdelingen, vaststelling van technische gebreken aan eigendommen, technische metingen,… Ook bij de gemeenmaking van muren en de muurovername wordt vaak een beroep gedaan op een landmeter. Meer informatie over de gemeenmaking van muren vind je hier.

De adressen van landmeters vind je in de Gouden Gids. Op de sites de site van de Belgische unie van landmeters en de Nationale vereniging van landmeters-experts vind je ook heel wat landmeters terug.


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/kopen/kooptraject/de-taak-van-de-landmeter/