livios logo

Onderhandse verkoop

Bij een onderhandse verkoop sluiten de verkoper en de koper onderling een akkoord over de verkoop van een onroerend goed. Vaak zal de onderhandse verkoop gebeuren via bemiddeling van een notaris of een vastgoedmakelaar.

Koopoptie

Voor een relatief klein bedrag verbindt de verkoper zich ertoe de woning niet aan iemand anders te verkopen.

gevel baksteen huis

Foto Vandersanden
  

overeenkomst akkoord contract gezin architect aankoop document tekenen


© Getty Images  

Compromis

Een juridische overeenkomst waarin koper en verkoper zich akkoord verklaren met de aankoop. Bij de afsluiting betaalt de koper meestal een voorschot aan de verkoper. Een compromis moet volgende elementen zeker bevatten:

  • termijn waarbinnen de aankoop moet gerealiseerd zijn
  • sancties voor niet-naleving van die termijn
  • vermelding van eventuele gebreken van de grond
  • prijs van de grond en het betaalde voorschot
  • (eventueel) voorwaarde dat de koop enkel doorgaat wanneer er een bouwvergunning verkregen wordt
  • nauwkeurige beschrijving van het goed (ligging, oppervlakte, erfdienstbaarheid)

Na de ondertekening van het compromis wordt gewacht op het verlijden van de akte bij de notaris. Laat een notaris controleren of het compromis wel volledig is. Dit is een gratis dienst van de notaris. Lees ook: De onderhandse verkoop stap per stap

In samenwerking met

Bekijk alle partners

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/kopen/kooptraject/onderhandse-verkoop/