livios logo

Openbaar of uit de hand?

Wil je een woning kopen of je eigen woning verkopen? Dan kan je kiezen voor een openbare verkoop en een verkoop uit de hand. Je notaris helpt je op weg.

Vrijwillige openbare verkoop

In heel het land wordt een identieke procedure toegepast voor de openbare verkoop van vastgoed. Een goed kan in één zitdag verkocht worden en er kan een instelprijs worden voorzien. Vóór de verkoop kan de verkoper in overleg met zijn notaris beslissen om een instelprijs vast te leggen. Dat bedrag kan vooraf worden aangekondigd in alle publiciteit rond het goed.

Premie voor koper?

Daarnaast kunnen kopers eventueel een premie ontvangen. Hiervoor zijn twee scenario’s voorzien: met instelprijs of zonder instelprijs. Indien er een instelprijs is voorzien, zal diegene die als eerste dit bedrag (of meer) biedt, een premie ontvangen indien hij de uiteindelijke koper blijkt te zijn. De premie bedraagt 1% van het eerste geboden bedrag. 
Als er geen instelprijs is voorzien, kan de notaris beslissen om toch een premie van 1% toe te kennen aan diegene die het hoogste bedrag biedt tijdens de zitting. Ook in dit geval moet het gaan om de uiteindelijke koper.

Rouwkoop

Indien de hoogste bieder achteraf zijn financiële verplichtingen niet zou nakomen, kan de verkoper vragen dat het goed opnieuw te koop gesteld wordt. Deze procedure heet 'rouwkoop' - afgeleid van berouw hebben over een gesloten koop. Het goed wordt onder dezelfde voorwaarden als bij de vorige openbare verkoping te koop gesteld door dezelfde notaris. De bieder (de rouwkoper) die na de eerste openbare verkoping zijn financiële verplichtingen niet nakwam, zal hiervoor een zware sanctie krijgen.

openbare verkoop diepenbeek notaris

In heel het land wordt dezelfde procedure toegepast voor de openbare verkoop van vastgoed.

Foto Livios
  

openbare verkoop notaris hamer

Een openbare koop kan vrijwillig zijn, maar ook gedwongen.


© Getty Images  

Gedwongen openbare verkoop

In bepaalde gevallen moet de openbare verkoop plaatsvinden volgens welbepaalde wettelijke regels. Bijvoorbeeld wanneer het goed toebehoort aan minderjarigen of in geval van verkoop op uitvoerend beslag. Dan spreekt men van een ‘gedwongen of gerechtelijke openbare verkoop’. Ook deze worden gehouden in één enkele zitdag. De toewijzing gebeueurt steeds onder de opschortende voorwaarde van de afwezigheid van een hoger bod.

Dit betekent dat iedereen binnen de 15 dagen een bod kan doen via een gerechtsdeurwaarder. Dit bod moet 10% bedragen van de laatst geboden prijs met een minimum van 250 euro en een maximum van 6.200 euro.

Twee scenario's

  1. Er wordt geen opbod gedaan binnen de voorziene vijftien dagen: de laatste bieder wordt dan definitief koper;
  2. Er wordt wel een hoger bod gedaan: de notaris stelt een nieuwe en definitieve zitdag vast. Op deze zitdag kan iedereen weer aan de biedingen deelnemen en zal er toegewezen worden aan de hoogstbiedende zonder dat er daarna nogmaals een hoger bod mogelijk is.

Verkoop uit de hand

Bij een verkoop uit de hand sluit je rechtstreeks een akkoord met de verkoper, zonder tussenkomst van een makelaar. De verkoop zelf loopt via de notaris. Het ondertekenen van het compromis doe je best bij de notaris om te vermijden dat er belangrijke zaken ontbreken in het compromis. De notaris zal trouwens niks aanrekenen voor het opstellen en nakijken van dit document.

Het verlijden van de eigenlijke verkoopakte gebeurt maximum vier maanden na het afsluiten van het compromis.

-------------------

Meer over:
Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

In samenwerking met

Bekijk alle partners

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/kopen/openbaar-of-uit-de-hand/