livios logo

Drie op vier Vlamingen kennen totaalrenovatiebonus niet

Een groot deel van de Vlaamse woningen is helemaal nog niet klaar voor de energie-eisen van vandaag en morgen. 75 % van de huidige woningen is ouder dan 35 jaar. Enkel de heel recente woningen zijn voldoende gewapend.

Slechts 26 % heeft al gehoord van de Vlaamse totaalrenovatiebonus, die de Vlaamse overheid vorig jaar voorstelde.

Foto Isolatie Verhoeven
  

De energetische eisen worden almaar strenger en dus vrezen (ver)bouwers voor de betaalbaarheid van woningen in de toekomst.

Foto Livios
  

Opvallend is dat het vooral jongeren zijn die nood hebben aan een groene ontsnappingsroute volgens de rondvraag.

Foto Thomas & Piron
  

Wil Vlaanderen haar voorgestelde renovatiedoelen halen, dan is er een serieuze versnelling nodig. De initiatieven zijn er, maar er heerst nog altijd veel onwetendheid onder de renoverende bevolking. Dat is een van de conclusies die sleutel-op-de-deurfirma Blavier presenteerde tijdens haar jaarlijks trendrapport in Brussel.

Storing op de lijn?

Blavier polste bij een representatieve groep van 500 (ver)bouwers naar hun huidige noden en zorgen. Opmerkelijkste conclusie volgens onze redactie: ondanks de inspanningen van de Vlaamse overheid, komt de boodschap nog niet goed aan bij de particulier. Slechts 26 % heeft zo bijvoorbeeld al gehoord van de Vlaamse totaalrenovatiebonus, die de overheid vorig jaar voorstelde.

Eens de ondervraagden meer uitleg kregen over de maatregel, reageerde 1 op de 2 wel meteen positief en zouden ze er zelf ook gebruik van maken. De wil is er dus, maar er blijkt nog wat storing op de lijn te zitten. Extra inspanningen zijn dan ook aan de orde, klinkt het bij Blavier uit monde van algemeen directeur Stefan Hallez.

Betonstop: “Goed, maar slecht idee”

Naast onwetendheid, leeft er volgens het trendrapport ook wat onrust onder de ondervraagden. De energetische eisen worden almaar strenger en dus vrezen (ver)bouwers voor de betaalbaarheid van woningen in de toekomst. Tel daar nog de recente berichten rond de betonstop bij, en je komt op een aantal logische vaststellingen.

Drie op de vier ondervraagden vreest dat bouwgronden en woningen nog duurder zullen worden. Zeker wanneer de rentes opnieuw zouden stijgen. Een op de vier zet daarom extra tempo achter zijn bouw- of renovatieplannen, om de schade te beperken. Nochtans ziet 65 % onder hen wel het nut in van een betonstop, maar het hart haalt het hier duidelijk van het hoofd.

Jongeren snakken naar groen

De droomwoning mag dus bij de meerderheid niet wijken. En die woning ligt bij zes op de tien nog altijd buiten de stad. Nochtans moet betonstop ervoor zorgen dat we dichter bij elkaar, in de stedelijke gebieden, gaan wonen.

Opvallend is dat het vooral jongeren zijn die nood hebben aan een groene ontsnappingsroute volgens de rondvraag. Tegelijkertijd maken zij zich wel minder zorgen over toekomstige eisen dan de oudere generaties.

Voorzichtige conclusie?

We lijken nog niet meteen klaar om onze bouwdromen resoluut aan te passen, ook al beseffen we maar al te goed dat dit op de duur onvermijdelijk is. Bij Blavier zijn ze ervan overtuigd dat de markt zich uiteindelijk, zoals altijd, zal aanpassen. 

Belangrijk is dat de overheid dan ook de meer alternatieve woonvormen gaat stimuleren, zoals meergezinswoningen, woningen voor singles, op maat van de gezinssamenstelling. Dat is goed voor zowel de toekomstige (ver)bouwer als voor de markt.”

10 dingen die je moet weten over totaalrenovatie


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/verbouwen/totaalrenovatie/drie-op-vier-vlamingen-kennen-totaalrenovatiebonus-niet/