livios logo

Stap 5: Technieken installeren

Na de ruwbouwfase is het tijd om de ventilatie, verwarming, sanitair en elektriciteit aan te pakken.

Ventilatie en airco

1-verplaatsen van aansluitingen-7

Foto Ventilair Group
  

De energieprestatieregelgeving verplicht ons om te ventileren. Om hieraan te beantwoorden, zal de architect in zijn ontwerp wel degelijk aandacht moeten besteden aan ventilatie. In het dossier tot aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevinkt dat het gebouw binnen het toepassingsgebied van de energieprestatieregelgeving valt en er dus EPB-eisen gelden. Dat houdt in dat het gebouw in regel moet zijn met de ventilatie-eisen.

Bij een renovatie is de EPB wat minder streng. Hier wordt enkel verwacht dat bij het vervangen van vensters in een ruimte, de nieuwe ramen zijn voorzien van ventilatieroosters. Bij de uitbreiding van de woning gelden voor deze uitbreiding dezelfde regels als voor nieuwbouwprojecten.

Er worden dus geen eisen gesteld aan de luchttoevoer van ruimten waar geen toevoer van buitenlucht verplicht is (bv. badkamer, gang) en aan de luchttoevoer of -afvoer van ruimten waar geen vensters worden vervangen of toegevoegd.

 

Verwarming

Een oude verwarmingsketel is een gigantische energieverslinder. Met de innovatieve technieken van vandaag kan je dus veel geld besparen op je stookkosten. Bovendien zijn de ketels van vandaag veel milieuvriendelijker, bieden meer comfort en is een nieuwe ketel sowieso meer betrouwbaar. Hier betaal je uiteraard een prijs voor, maar door het grote premieaanbod en de fiscale tegemoetkomingen kan je het bedrag fel terugdringen.

Brandstof kiezen

gasketel vitodens viessmann aardgasketel verwarming

Foto Viessmann Belgium bvba
  

Stookolie of gas? Het is moeilijk te zeggen welke brandstof de beste is. Het verschil tussen de twee is klein. Ook op prijsvlak, want gas volgt de prijs van stookolie, maar dan met een vertraging van een half jaar. Op technologisch vlak hebben beiden enorme vorderingen gemaakt op vlak van rendement. Het verschil qua milieuvriendelijkheid is intussen nagenoeg verwaarloosbaar. Stookolie heeft dan weer de naam een veiligere brandstof te zijn dan gas.

Toch enkele bedenkingen. Kies je voor stookolie dan heb je nood aan een opslagvat, een iets duurdere stookolieketel en natuurlijk plaats om deze te zetten. Als je deze op de zolder zet, volstaat een voldoende groot afvoerkanaal waar je geen schoorsteen voor nodig hebt. In het andere geval moet je sowieso een schoorsteen voorzien.

Voor een gasinstallatie moet je in eerste instantie nagaan bij je netbeheerder of er in jouw straat een aardgasnet is voorzien om op aan te sluiten. In sommige gevallen moet het net uitgebreid worden om een aansluiting te kunnen realiseren. Als je eenmaal aardgas tot voor je deur hebt, moet je ervoor zorgen dat je het ook kan verbranden. In principe volstaat het om de brander van je huidige ketel te vervangen. Dit drukt de kosten. Wie kiest voor een energiezuinige condensatieketel in plaats van een klassieke ketel moet ook rekening houden met een mogelijke aanpassing van de schoorsteen.

Een andere interessante optie is de installatie van een pelletketel. Deze ketel haalt een hoog rendement, is ecologisch verantwoord en de kosten kan je fiscaal inbrengen. Dat laatste geldt overigens ook voor de installatie van een condensatieketel (op gas of stookolie). Nadeel van pellets is de hoge investeringskost en het feit dat je een grote opslagruimte nodig hebt. Als je overschakelt van stookolie op een andere brandstof zal je hoe dan ook een stookolietank buiten gebruik moeten stellen.

Een warmtepomp?

ROTEX warmtepomp HPSU_compact

Foto Rotex Belux
  

Kan eveneens, want er is enkel elektriciteit nodig om de compressor aan te drijven. Voor de rest maakt een pomp gebruik van de aanwezige warmte in de natuur, waardoor het energieverbruik van een warmtepomp bijzonder laag is. Weet wel dat dit een serieus grote investering vergt, ook al bestaan hier diverse premies voor. Een warmtepomp heeft enkel zin in een degelijk geïsoleerde woning. Daarnaast gebruik je een warmtepomp bij voorkeur in combinatie met vloer- of wandverwarming of met overgedimensioneerde radiatoren of convectoren. Dit omdat de systemen in staat zijn om op lage temperatuur te verwarmen.

Centrale verwarming

Als je de centrale verwarming zelf legt, overleg vooraf dan even met een ervaren installateur. Hij is op de hoogte van de wettelijke voorschriften en kan je advies geven over bijvoorbeeld het nodige rendement van de ketel. Er zijn ook verschillende energieleveranciers die tegen betaling een plan opstellen met daarin een overzicht van de nodige materialen, de nodige bouwkundige voorzieningen en mogelijke subsidies.

 

Sanitair en water

Je mag de waterleidingen binnenshuis zelf leggen. Enkel voor de aansluiting op het openbare net moet je een erkend installateur of waterleidingbedrijf inschakelen. Waterleidingen zelf leggen gaat vandaag veel gemakkelijker en sneller dan vroeger dankzij de flexibele buizen. Deze buizen hebben een binnenlaag van kunststof met daarover een dunne laag metaal en een buitenlaag uit kunststof. Hier rond zit nog een isolatielaag. Flexibele buizen buig je eenvoudig in de richting die je wilt en ze nemen amper warmte op uit het water dat er doorstroomt.

Riolering

riolering


© Aquafin  

De rioolbeheerder is verantwoordelijk voor het gedeelte van de rioolaansluiting die in het openbaar domein ligt. Dit is met andere woorden het gedeelte van de hoofdriool tot aan de rooilijn. De aanleg van de gescheiden riolering tot aan de rooilijn is voor de rekening van de verbouwer. Belangrijk is om na te gaan wat de wettelijke verplichtingen zijn. Zo ben je sinds 1 februari 2005 bij nieuwbouw en herbouw van gebouwen en constructies met een horizontale dakoppervlakte groter dan 75 m² verplicht een hemelwaterput te installeren. Dit geldt eveneens als je de dakoppervlakte van een gebouw met meer dan 50 m² uitbreidt.

Een bouwproject waarbij minder dan 60 % van de oorspronkelijke buitenmuren overblijft, komt hier ook voor in aanmerking. Het nut zit erin dat je zuiniger omspringt met drinkwater en een overbelasting van de riolering vermijdt. Nog een aandachtspunt is het gescheiden lozen van afval- en hemelwater. De rioleringsaansluiting is afhankelijk van het rioleringsstelsel in je straat en de ouderdom van je woning. In Vlaanderen geldt een verplichting van een stedenbouwkundige verordening om bij nieuwbouw en verbouwingen het afvalwater en het hemelwater op eigen terrein te scheiden en een hemelwaterput te voorzien. Afhankelijk van het rioleringsstelsel zal je het afvalwater en het hemelwater gescheiden moeten lozen of nog gemengd moeten lozen op één riool.

Ga bij de technische dienst van je gemeente of bij de rioolbeheerder na welke stelsel in je straat aanwezig is. Bij renovatie of heraanleg van de riolering in je straat zal de optimale scheiding van afvalwater en hemelwater worden nagestreefd. Afvalwater en hemelwater moeten gescheiden zijn op het ogenblik dat de rioleringswerken in de straat zijn uitgevoerd.

 

Elektriciteit en domotica

Als je de elektrische installatie zelf wil plaatsen, moet je alles ‘volgens het boekje’ doen. Samen met je elektriciteitsplan, stel je ook best een verlichtingsplan op. Wacht daar niet mee tot na de ruwbouwwerken. Anders ben je beperkt in je keuzemogelijkheden. De elektrische installatie moet gecontroleerd worden door een erkend controleorganisme dat moet bevestigen dat jouw installatie voldoet aan het A.R.E.I..

elektriciteitskast meter

Foto Brainbox®
  

Hou er ook rekening mee dat, zodra je een aanpassing doet aan je elektriciteit, het geheel moet herkeurd worden en ook de oudere bestaande installatie aan de nieuwste normen zal moeten voldoen. Als je grondige twijfels hebt of je alles wel goed uitgevoerd hebt, kan je eventueel een elektricien vragen om op voorhand eens te kijken of je volgens het boekje gewerkt hebt, zodat je geen of minder risico loopt dat de installatie afgekeurd wordt.

Renoveer je een oude elektrische installatie, vervang dan zeker de oude elektrische leidingen tijdig door nieuwe (de isolatielaag mag in geen geval afbrokkelen). Vervang ook oude smeltveiligheden door automatische schakelaars. Van elke uitbreiding moet je een situatieschema en eendraadschema maken, dat je moet toevoegen aan het elektriciteitsdossier.

Hou al in de ruwbouwfase rekening met de toestellen en toepassingen die je in een domoticasysteem wil integreren. Er zijn verschillende systemen, van draadloze tot bekabelde oplossingen. Bij renovatie wordt doorgaans gekozen voor een bekabeld netwerk. Je moet niet meteen de hele installatie voorzien. Als de installateur een basismodule plaatst, kan je dit later eenvoudig laten uitbreiden.

13 dingen die je moet weten over totaalrenovatie

In samenwerking met

Bekijk alle partners

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/verbouwen/totaalrenovatie/stap-5-technieken-installeren/