livios logo

Vlaamse Renovatiedag: Marino Keulen vestigt aandacht op sociaal woonbeleid

Villa Byvoet werd omgeturnd tot zes sociale appartementen.

Foto Livios
  

Tijdens de Vlaamse Renovatiedag, een initiatief van de Vlaamse Architectenorganisatie (NAV), kon je afgelopen zondag in heel Vlaanderen 82 renovatieprojecten bezoeken. Livios richtte zijn pijlen op Villa Byvoet, een statig herenhuis in Hasselt dat werd omgeturnd tot zes sociale appartementen. Ook minister van Wonen Marino Keulen (Open Vld) was van de partij en bovendien danig onder de indruk.

Op de elfde Renovatiedag wisten de deelnemende projecten enkele duizende deelnemers te lokken. Daarnaast was er ook heel wat randanimatie zoals het Renovatiecafé bij het Centrum Duurzaam Bouwen in Heusden-Zolder. Ook hier niets dat tevreden gezichten. De bezoekers konden er onder meer hun (ver)bouwplannen laten controleren op energiezuinigheid met een zogenaamd Quickscan. Dit maakte duidelijk dat de (ver)bouwer vooral nog met veel vragen over raamisolatie zit.

In de Hasseltse deelgemeente Runkst kon je met Villa Byvoet een meer dan geslaagd renovatieproject aanschouwen. De oude villa met kasteelallures in Runkst, op een boogscheut van het stadscentrum, was verworden tot een ruïne in een verwaarloosd park. Heel wat bomen, waaronder een 300 jaar oude rode beuk, werden door de groendienst geïnventariseerd en moesten worden behouden. De villa renoveren en herbestemmen tot sociale woningen was dan ook een ware opgave voor Danny Windmolders van architectenbureau FCS.
De woning werd ook uitgebreid met een stuk nieuwbouw. "Anders was het financieel niet haalbaar geweest om Villa Byvoet te herbestemmen voor sociale woningbouw", vertelt de architect. "Nu waren we in staat om ruimte te creëren voor zes flats, waardoor de investering de moeite waard werd. Een bijkomende meerwaarde is dat het omliggende park, met de prachtige beuk, publiek toegankelijk is gemaakt."

Marino Keulen: “Renovatie is belangrijk voor sociale huisvesting”

Marino Keulen (m) met architect Danny Windmolders (r): "Over sociale huisvesting wordt vaak gesproken in problematische termen. Maar Villa Byvoet bewijst het tegendeel."

Foto Mijn Huis Mijn Architect
  

Minister van Wonen Marino Keulen toonde zich erg opgetogen over het project. “Over sociale huisvesting wordt vaak gesproken in problematische termen. Maar Villa Byvoet is een mooi voorbeeld dat het tegendeel bewijst. De bewoners zijn heel tevreden, ze wonen hier schitterend. En ik weet zeker dat veel voorbijgangers zullen denken dat hier nogal chic volk zal wonen”, lacht de minister.

“Renovatie maakt ook een belangrijk deel uit van onze sociale huisvesting”, gaat Keulen verder. “De afgelopen jaren hebben wij 2.500 sociale nieuwbouwwoningen gerealiseerd, tegenover 6.000 renovatieprojecten. Bovendien kunnen we door te investeren in renovatie aan stad- en dorpskernvernieuwing doen. Denk aan oude fabrieken, brandweerkazernes of kloosters, zoals het Benedictijnenklooster in Tongeren, dat ook is herbestemd voor sociale huisvesting. Een bijkomend aspect is dat dergelijke oude gebouwen uitgegroeid zijn tot referentiepunten binnen de dorpsomgeving, die we moeten koesteren.”

Livios: In het rapport “Sociale staat van Vlaanderen 2009’ becijferde de studiedienst van de Vlaamse regering dat de sociale ongelijkheid ook inzake wonen nog groot is. Van de 20% rijkste gezinnen is 85% eigenaar van een woning. Van de 20% armste gezinnen is slechts 65% eigenaar. Hoe schat u die kloof in?

Marino Keulen: “Nergens ter wereld zijn er zoveel eigenaars als in Vlaanderen met 76%. In Wallonië is dat slechts 63% en in Nederland 55%. Ik denk dat het haalbaar is om tot 80% eigenaars te komen, en de overige 20% over te laten aan de huurmarkt. Als we weten dat 8% van de bevolking onder de armoedegrens leeft en 10 tot 15% van de mensen in de problemen komt om wat voor reden dan ook, moeten we realistisch besluiten dat die verhouding van 80-20 een mooi streefdoel is.”

Livios: Maar de crisis strooit natuurlijk roet in het eten?

Het omliggende park is publiek domein, waar de Hasselaars van kunnen genieten.

Foto Livios
  

Keulen: “Het mag misschien raar klinken, maar één van de weinig positieve bijwerkingen van de economische crisis, is de extra capaciteit voor sociale huisvesting. Want dat we in het verleden niet voldoende konden bouwen, had alles te maken met een gebrek aan mankracht, terwijl de budgetten wel degelijk voor handen waren. Via sociale huisvesting bieden we dus werkzekerheid aan een groot aantal aannemers, die op de private markt zonder werk zitten. En we moeten absoluut blijven investeren. Want zoals artikel 23 van de Grondwet bepaalt: iedereen heeft recht op behoorlijke huisvesting.”

Livios: U bent een voorstander van het grond- en pandendecreet, dat bouwbedrijven ertoe verplicht om 20% van hun grote projecten vrij te houden voor sociale woningbouw. Veel bouwbedrijven zien dit als een vergiftigd geschenk. Ze zeggen hun winst te moeten halen uit de overige 80% van de woningen, die ze dus een pak duurder zullen moeten verkopen.

Keulen: “Dat zijn flagrante leugens. Wij betalen de aannemers die sociale woningen bouwen gewoon wat zij ons factureren. Het is niet zo dat we hen als overheid verplichten om tegen lagere tarieven te werken. De aannemers zelf zijn trouwens tevreden over het grond- en pandendecreet. De kritiek komt van de bouwpromotoren.”

Livios: Er is volgens u dringend nood aan een staatshervorming om onder meer de huurwetgeving te regionaliseren. De private huurmarkt is volgens u het zieke broertje van het Vlaamse huisvestingsbeleid.

Keulen: “We hebben nood aan een huurbeleid op maat, aangezien de situatie in Vlaanderen verschilt van die in Wallonië. Wat wij willen bewerkstelligen is meer rendement voor de verhuurder, en meer kwaliteit voor de huurder.”

Livios: Het gaat niet op om federaal niks te vragen, zoals sommige van uw Vlaamse collega’s opperen, en ondertussen de eigen bevoegdheden maximaal uit te puren?

Keulen: “Neen. We ontberen de politieke mogelijkheden om onze doelstellingen te kunnen realiseren. Daarom is wat het huisvestingsbeleid betreft absoluut nood aan een overheveling van bevoegdheden. Ondertussen heb ik wel gedaan wat ik binnen mijn bevoegdheden kan doen. Het budget voor de huursubsidies is verdrievoudigd tot 30 miljoen euro. Deze huursubsidie moet huurders in staat stellen om betaalbaar te kunnen huren, en tegelijk het rendement van de verhuurder garanderen.”

10 dingen die je moet weten over totaalrenovatie


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/verbouwen/totaalrenovatie/vlaamse-renovatiedag-marino-keulen-vestigt-aandacht-op-sociaal-woonbeleid/