livios logo

Wat als… vrienden of familie je helpen op de werf?

Door zelf de handen uit de mouwen te steken, of je te laten helpen door familie of vrienden bij de bouw of renovatie van je woning, kan je heel wat geld uitsparen. Maar mogen zij je zomaar bijstaan op de werf? En ben je daarvoor wel verzekerd? Enkele aandachtspunten op een rij.

Heb je een aantal vrienden die actief zijn in de bouwsector? Of is je broer is een ervaren klusser? Dan ben je misschien wel geneigd om een beroep te doen op hun diensten bij het bouwen of verbouwen van je woning. Toch ben je maar beter voorzichtig. Voor je het weet kan iets wat op het eerste gezicht een besparing lijkt uiteindelijk uitdraaien op een (kleine) financiële ramp. Zelfs als je helpers correct werk leveren en er met de bouwwerken op zich niets mis gaat.

Wie mag je helpen?

Het is niet zo dat iedereen je zomaar mag komen helpen. De overheid gaat er namelijk al snel van uit dat mensen die je zogenaamd komen helpen op je werf in werkelijkheid door jou “in het zwart” betaald worden. Iemand “gratis” laten helpen is dan ook in principe niet zomaar toegelaten. Op die regel bestaan wel enkele uitzonderingen. Een eerste uitzondering geldt voor je echtgeno(o)t(e). Die kan zonder problemen de handen uit de mouwen steken. Ook je bloed- en aanverwanten tot de tweede graad mogen je een handje helpen tijdens de werken: je (schoon)ouders, grootouders, (schoon)broer of (schoon)zus…

Familieleden in de derde en vierde graad zoals een nonkel of tante of een neef of nicht kunnen ook, zolang de werkzaamheden waarmee ze je komen helpen, betrekking hebben op het bouwen of verbouwen of saneren van sociale of daarmee gelijkgestelde woningen. In de praktijk wordt voor deze laatste categorie bij een controle wel eens een oogje dichtgeknepen als ze toch aan de slag zijn op een andere werf dan waar ze strikt gezien wel mogen komen helpen.

Voor familieleden bestaan er dus uitzonderingen. Voor vrienden gelden die echter niet. Ben je samen met een vriend aan de slag op de werf en is de activiteit die hij uitvoert beperkt, dan kan je nog wel op wat begrip rekenen bij een controle. Maar is die vriend daar alleen aan het werk en ben je zelf niet aanwezig, dan is er meestal heel wat minder begrip voor de situatie.

Aannemer bouwheer werf plannen

Het is niet zo dat iedereen je zomaar mag komen helpen.


© Getty Images  

huis bouwen metselen werf ruwbouw

Voor familieleden bestaan er uitzonderingen. Voor vrienden gelden die echter niet.


© Getty Images  

Je familielid (of vriend) krijgt een uitkering

Als iemand die je komt helpen een uitkering geniet (werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering…), dan moet je extra voorzichtig zijn. In dat geval gelden er bijkomende regels. Zo riskeert iemand die werkloos is en regelmatig de handen uit de mouwen komt steken, dat die activiteit als een bijberoep wordt beschouwd, wat belangrijke gevolgen heeft op zijn uitkering.

Wie maar af en toe op je werf komt helpen en werkloos is, moet dit dan weer aangeven. Voor die dagen zal hij geen werkloosheidsuitkering ontvangen. Het is dus wel aangewezen dat wie een uitkering ontvangt, zich eerst informeert over de gevolgen op zijn of haar uitkering wanneer hij of zij een familielid of vriend helpt bij de bouw of renovatie van diens woning.

Wat riskeer jij als bouwheer?

De kans bestaat dat je op de werf controle krijgt van één of andere inspectiedienst. Dat kan een spontane controle zijn, maar die kan ook het gevolg zijn van een klacht die door iemand werd ingediend. Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat een buur of iemand met wie je in ruzie ligt de situatie heeft aangekaart bij de inspectie.

Zo’n inspecteur kan, als je je niet aan de regels houdt, een proces-verbaal opstellen. Je riskeert dan een boete. Bovendien loop je het risico dat je uiteindelijk als “werkgever” van je familielid of vriend wordt beschouwd, met alle gevolgen van dien. Zo zal je in het slechtste geval een loon moeten uitbetalen, fiscale en sociale inhoudingen moeten doen, sociale documenten opmaken, een arbeidsongevallenverzekering afsluiten…

Als die persoon die komt helpen een uitkering krijgt, riskeer ook jij daarop te worden afgerekend, omdat je bewust een uitkeringsgerechtigde te werk hebt gesteld. Je helper riskeert op zijn beurt zijn uitkering kwijt te raken en deze misschien zelfs ook voor een bepaalde periode te moeten terugbetalen.

renovatie woning huis ladder

Overkomt iemand iets die jou kwam helpen op de werf, dan bestaat de kans dat hij of zij meent dat jij hiervoor aansprakelijk bent en dat jij moet opdraaien voor de geleden schade.


© Getty Images  

Kopen huis contract handtekening

Je kan daarom best iedereen die je komt helpen verzekeren. Er bestaan verzekeringspolissen met een zeer ruime dekking, die ook tussenkomen bij ongevallen.

Foto Livios
  

Een ongeval, wat nu?

Het zou niet de eerste keer zijn dat er op een werf een ongeval gebeurt. Iemand die van een ladder valt, geraakt wordt door vallend puin, of die zich verbrandt. Zo’n ongeval kan bijzonder zware gevolgen hebben: tijdelijke of zelfs blijvende werkonbekwaamheid, hospitalisatie, blijvende letsels… Overkomt dit iemand die jou kwam helpen op de werf, dan bestaat de kans dat hij of zij meent dat jij hiervoor aansprakelijk bent en dat jij moet opdraaien voor de geleden schade.

Bij een ongeval met ernstige gevolgen kan de uiteindelijke rekening dan ook wel eens bijzonder hoog oplopen en riskeer je in het slechtste geval zelfs je hele hebben en houden kwijt te raken. Laat de personen die een handje komen helpen in ieder geval op papier verklaren dat ze je gratis helpen. Doe je dat niet, dan loop je het risico dat ze bij een ongeval beweren dat ze bij jou in dienst waren en dat ze het slachtoffer waren van een arbeidsongeval.

Lees ook: 10 tips voor een veilige werf

Neem een verzekering

Neem dus in geen geval risico’s. Je kan daarom best iedereen die je komt helpen verzekeren. Er bestaan verzekeringspolissen met een zeer ruime dekking, die ook tussenkomen bij ongevallen op de werf. Een tip: vergelijk! De ene polis is namelijk de andere niet. Een verschil in prijs van de premie kan bijvoorbeeld te wijten zijn aan een andere dekking. Ook de franchise die je moet betalen kan verschillen. Ga dus niet onmiddellijk voor de goedkoopste optie, maar zorg dat de verzekering een voldoende ruime dekking biedt. Je verzekeringsmakelaar of -agent kan je vertellen welke polis je best aangaat.

Wat met de btw?

Vroeger moest je als bouwheer een btw-bouwaangifte indienen als je een woning bouwt of renoveert. Voortaan moet je, wel nog steeds drie maanden na de betekening van het kadastraal inkomen, inlichtingen verstrekken over het pas opgerichte gebouw. Die inlichtingen moet je doorgeven via een online formulier.

Wel belangrijk is dat je verschillende bewijsstukken moet kunnen voorleggen. Dat geldt ook voor de hulp die je tijdens de werken hebt gekregen, gratis of niet. Vraag daarom aan iedereen die je komt helpen dat ze een verklaring ondertekenen dat ze gratis aan de slag waren op je werf. Een alternatief bestaat erin dat je een verklaring vraagt van getuigen, zoals de buren.

Bron: Ik ga Bouwen

In samenwerking met

Bekijk alle partners

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/verbouwen/verbouwbudget-en-verzekeringen/64169/wat-als-vrienden-of-familie-je-helpen-op-de-werf/