livios logo

Belasting op de meerwaarde

Wie speculatieve winsten wil puren uit vastgoed moet er rekening mee houden dat de fiscus meekijkt. In bepaalde gevallen moet je de zogenaamde meerwaardebelasting betalen.

Wanneer van toepassing?

Als je een woning waarin je niet minstens één jaar zelf gedomicilieerd was, binnen de vijf jaar na aankoop verkoopt, moet je als verkoper belastingen betalen op de meerwaarde. Woningen die je verkrijgt via schenking vallen hier eveneens onder.

Niet van toepassing

De belasting is niet van toepassing als het om je enige woning gaat. Er is eveneens geen sprake van meerwaardebelasting als je het huis geërfd hebt, bij onteigening of als het huis toebehoort aan minderjarigen.

Let wel, bij erfenissen moet je bijkomende successierechten betalen als je het goed verkoopt aan een hogere prijs dan die werd opgenomen in de aangifte van nalatenschap. Deze beperking geldt tot twee jaar na de datum van indiening van deze aangifte. Voor schenkingen is dat tot drie na datum.

kopen en verkopen huis zoeken vastgoed aankoop


  

huis geld


  

Hoeveel?

De belasting bedraagt 16,5% op het verschil tussen aan- en verkoopprijs. Die aankoopprijs mag je eerst verhogen met de werkelijke kosten van de aankoop (notariskosten) of met een forfaitair kostenpercentage van 25%.

Vervolgens mag je die aankoopprijs verhogen met 5% per volledig verlopen jaar tussen de aankoopakte en de verkoopakte. Facturen van werken uitgevoerd door een geregistreerd aannemer mag je ook inbrengen. Niet te vergeten is dat de 16,5% ook nog vehoogd wordt met de gemeentelijke opcentiemen.

Ook voor bouwgrond?

Ook op bouwgrond moet je meerwaardebelasting betalen. Meer zelfs, bij een verkoop binnen de vijf jaar is dat 33% belasting, tussen het 5de en het 8ste jaar daalt het bedrag naar 16,5%. Ook hier ontkom je niet aan de opcentiemen.

In samenwerking met

Bekijk alle partners

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/verbouwen/verbouwbudget-en-verzekeringen/belasting-op-de-meerwaarde/