livios logo

Europees geld voor Belgische renovaties

Vorige week gaf Vlaams minister van Energie Bart Tommelein de aftrap van Be Reel!, een initiatief van het Vlaams Energieagentschap (VEA). Het project krijgt ruim 8,3 miljoen euro steun vanuit het LIFE-fonds van de EU en moet een boost geven aan diepgaande renovaties van woningen.

Be Reel! staat voor Belgium Renovates for Energy Efficient Living. Het project loopt van 2018 tot 2024 en moet een impuls geven aan de ambitieuze renovatiestrategieën voor 2050. Die stellen een daling voorop van 75% van het energieverbruik en een verhoging van de productie van hernieuwbare energie.

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein gaf de aftrap van Be Reel!.

Foto Vlaams Energieagentschap
  

Boost voor diepgaande renovaties

Op dit moment voldoet amper 2% van de Belgische woningen aan de langetermijndoelstelling voor 2050. “Vlaanderen en Wallonië zetten alles op alles om hun verouderde woningen energiezuiniger te maken, maar het proces gaat traag”, legt Vlaams minister van Energie Bart Tommelein uit. “Ik reken erop dat een project als Be Reel! de overgang naar een koolstofarm en energie-efficiënt woningbestand zal versnellen.”

Nood aan renovatiestrategieën

Het project bestaat uit meer dan 50 deelprojecten en voorziet onder meer in de ontwikkeling van tools zoals digitale woningdossiers en renovatieadvies, in diepgaande renovaties van bijna 8.600 woningen, in het opbouwen en breed verspreiden van kennis en methodieken voor renovaties en in het uitwerken van nieuwe (ondernemings)modellen voor de uitvoering en financiering van renovaties.

“Met dit project zetten we sterk in op de ontwikkeling en de groei van lerende netwerken rond diepgaande renovaties”, vertelt Be Reel!-coördinator Eddy Deruwe. “Zo willen we tot meer kennis en capaciteit komen bij verbouwers, bouwprofessionals en adviesverleners. Be Reel! vormt de ruggengraat voor de ondersteuning van de renovatiestrategieën.”


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/verbouwen/verbouwbudget-en-verzekeringen/europees-geld-voor-belgische-renovaties/