livios logo

Herfinanciering woonkrediet

Foto ABS Bouwteam
  

Uit de wekelijkse polling van Livios blijkt dat maar liefst 82 % de huidige lage rente als hét ideale moment beschouwt om de hypothecaire lening te herzien of een nieuwe lening aan te gaan. Maar voor je in groten getale naar de bank stormt, lees je beter eerst even dit.

De historische lage rente laat vele kopers en bouwers al wegdromen. Maar is het ook werkelijk zo interessant om je hypothecaire lening te laten herfinancieren of door een andere financiële instelling te laten overnemen? Dit hangt af van een aantal factoren en valt dossier per dossier te bekijken.

Algemeen gezien moet je rekening houden met volgende mogelijke kosten:

Wederbeleggingsvergoeding

Wanneer je je bestaande hypothecaire krediet vervroegd terugbetaalt, zal je een wederbeleggingsvergoeding moeten betalen aan de kredietgever. Normaal gezien is deze vergoeding gelijk aan drie maanden intrest, te berekenen op het kapitaal dat vervroegd terugbetaald wordt. Bij oudere kredieten kan de vergoeding soms gelijk zijn aan zes maanden intrest.

Kosten voor de opheffing van de bestaande hypotheek

Wanneer het krediet terugbetaald wordt, blijft de hypothecaire inschrijving gewoon verder lopen. Het is zeer waarschijnlijk dat de nieuwe kredietgever een hypotheek in eerste rang zal willen nemen als waarborg voor zijn krediet. Dit kan enkel als de hypotheek voor het eerste krediet wordt opgeheven. Deze opheffing of de handlichting van de hypotheek moet gebeuren via een notariële akte en ze moet ook overgeschreven worden op het hypotheekkantoor.

Kosten voor het vestigen van een nieuwe hypotheek

Zoals vermeld zal de nieuwe kredietgever een hypotheek willen nemen als waarborg voor zijn krediet. Ook dit zal gebeuren via een notariële akte en moet overgeschreven worden op het hypotheekkantoor.

Dossierkosten

Zoals voor elk hypothecair krediet zal de financiële instelling voor het overnamekrediet dossierkosten aanrekenen.

Kosten voor de schatting

Voor het nieuwe krediet zal eventueel ook een nieuwe schatting dienen te gebeuren door een erkende schatter.

Vuistregels

Maar wanneer loont het nu de moeite om van lening te veranderen? Om een eerste evaluatie te maken, kan je de volgende vuistregels hanteren:

• Het verschil in rentevoet moet minstens 1 % bedragen (en het moet groter zijn naarmate de terugbetalingsperiode korter is of het openstaand bedrag kleiner is)

• Heb je nog minder dan 10 jaar te gaan? Dan loont het door de band niet meer de moeite om nog te veranderen.

In praktijk

Vraag in eerste instantie aan je eigen bank naar de kosten om de huidige lening door een goedkopere te vervangen en welke rentevoet ze je nu kunnen aanbieden. Je kunt dit voorstel dan nog vergelijken met voorstellen van andere banken.

Wie naar een andere bank wil overstappen, moet wel rekening houden met extra kosten. Zo zal er opnieuw een notariële leningsakte worden gemaakt en moet de oude hypothecaire inschrijving ten voordele van de eerste bank worden doorgehaald en een nieuwe hypotheek worden ingeschreven. Ook kan een nieuwe schatting gevraagd worden. Het voorstel van de andere bank zal dus veel voordeliger moeten zijn om dit te compenseren.

Hou er ook rekening mee dat bij een herfinanciering er eveneens een gewijzigde fiscale impact is. Wij raden je aan om je ook hierover goed te laten informeren en adviseren door de bank alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Er bestaan sinds kort ook enkele computerprogramma's die je kunnen helpen berekenen of een herfinanciering al dan niet interessant kan zijn, o.a. de 'Hypotwister' van Immotheker of de rekentool van indicator (http://tipsenadvies.indicator.be).


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/verbouwen/verbouwbudget-en-verzekeringen/herfinanciering-woonkrediet/