livios logo

Nieuwe Vlaamse regering moet nog meer werk maken van energiepremies

Welke initiatieven moet de volgende Vlaamse regering nemen om tot een beter woonbeleid te komen? Livios achterhaalde het via een polling die liep tussen 1 en 7 juni. De nood aan meer sociale woningen blijkt het kleinst, die aan meer premies voor energiezuinige investeringen het grootst.

Wellicht vonden velen dat meer dan 1 van de 6 keuzemogelijkheden prioritair moest zijn, toch kon slechts één bolletje zwart gemaakt worden. Opvallend is dat zowel meer bouwgronden (8 %) als meer sociale woningen (6 %) volgens onze pollers absoluut niet iets is wat hoog op de agenda moet staan. En dit ondanks de continue berichten in de media over onbetaalbaar wonen, vooral in Vlaanderen. Merkwaardige score bovendien voor een website die zich richt tot bouwers en verbouwers. Vermoedelijk brachten vooral zij die al sinds lang of heel recent een woning verwierven een stem uit. Niet onbegrijpelijk dat je dan wil dat de lap groen achter je eigen perceel - ook al ligt deze in woonuitbreidingsgebied - zo lang mogelijk intact blijft. In het verlengde hiervan ligt de hoge score voor het behoud van fiscale voordelen van eigenaars (21 %).

Zoals te verwachten viel eindigen twee maatregelen die direct invloed hebben op de portemonnee van de Vlaming helemaal bovenaan. Mooi is dat duurzaamheid gekoppeld aan een zekere compensatie (subsidies voor energievriendelijke investeringen) het nipt haalt van een zuiver financieel voordeel (verlaging registratierechten). Afwachten wat de volgende regering echt prioritair vindt…

De naakte cijfers

Waar moet de volgende Vlaamse regering een absolute prioriteit van maken?

Meer bouwgronden558%
Verlaging registratierechten 181 26%
Meer sociale woningen 42 6%
Subsidies energievriendelijke investeringen 197 28%
Minder strenge ruimtelijke ordening 75 11%
Behoud fiscale voordelen eigenaars 142 21%
Totaal 692 100%

https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/verbouwen/verbouwbudget-en-verzekeringen/nieuwe-vlaamse-regering-moet-nog-meer-werk-maken-van-energiepremies/