livios logo

VCB: "Verlaag successierechten voor wie renoveert"

Foto VCB
  

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) kijkt met de nodige argwaan vooruit naar 2012 nu de recessie om de hoek loert. Toch zien ze nog enkele kansen voor de bouwsector in 2012. Marc Dillen, directeur-generaal: "Verlaag de successierechten voor wie renoveert." Ook ontwikkelde de VCB een hulpmiddel voor banken om de energiekost van een woning door de jaren heen te berekenen. "Verleen soepelere leningvoorwaarden voor wie duurzaam bouwt."

Voor we vooruitblikken, kijken we nog een keer achterom. Wat bracht 2011?

"Eind 2011 is de innovatieregiegroep voor de bouw opgestart. Die moet de innovatiebehoeften in de bouw nog beter in kaart brengen."

Bovendien zijn we eind 2011 begonnen met de voorbereiding van een Ronde Tafel voor de bouw. Daaruit moeten in 2012 nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan tussen bouwbedrijven, ontwerpers en producenten die concrete oplossingen bieden voor een aantal actuele grote maatschappelijke uitdagingen. Die uitdagingen kunnen we als volgt samenvatten: hoe voor onze fors stijgende bevolking gebouwen oprichten die almaar minder energie nodig hebben en minder grondstoffen verbruiken en die tegelijk betaalbaar, gezond en technisch duurzaam zijn?"

Waar liggen er nog mogelijkheden voor de sector nu er vele vormen van steun verdwijnen? Is investeren in energiebesparing nog interessant genoeg?

"De VCB betreurt dat de federale regering de fiscale aftrekmogelijkheden voor energiebesparende investeringen heeft afgeschaft nog voor de regionale regeringen hiervoor een alternatief hebben kunnen uitwerken."

"De afschaffing geldt trouwens niet alleen voor renovatie- maar ook voor nieuwbouwwerken. Een aantal pioniers in de woningbouw die zich op de bouw van lage-energiewoningen hebben toegelegd, zullen het moeilijker krijgen om nieuwe klanten te overtuigen. Doordat altijd meer aannemers op het vlak van lage-energiegebouwen voortrekkers zijn geworden, is de bouwkost van dergelijke woningen goedkoper geworden. Toch blijft een lage-energiewoning duurder en ligt de initiële investeringskost hoger dan voor een woning die aan het wettelijk opgelegde maximale E-peil beantwoordt. Uiteraard zal er door de stijgende energieprijzen een terugverdieneffect blijven bestaan. Maar dit effect zal langer op zich laten wachten en wordt daardoor voor vele klanten minder aantrekkelijk."

De VCB roept de Vlaamse regering er toe op zo snel mogelijk een alternatief uit te werken. Meer in het bijzonder voor oudere woningeigenaars stelt de VCB voor om de successierechten te verlagen als zij nog investeren in de renovatie van hun woning.

Wat zijn de ambities voor 2012?

"De schuldencrisis blijft nog altijd woekeren en dreigt in 2012 opnieuw tot een economische recessie te leiden. Juist de bouw-, milieu- en energiebedrijven kunnen ervoor zorgen dat we niet in een recessie terechtkomen. Daarvoor is het belangrijk dat er in 2012 volop investeringen in duurzame bouwprojecten blijven gebeuren. Het is dus belangrijk dat banken extra middelen of soepelere leningvoorwaarden toekennen aan gezinnen die een duurzame nieuwe woning willen bouwen of een woning duurzaam willen renoveren. De VCB heeft hiervoor een E-calculator ontwikkeld. Die moet de banken doen inzien hoe beperkt de energiekost van dergelijke woningen nog zal zijn op lange termijn."

"Om de energiekost van een woning te verminderen is ook de kwaliteit van de uitvoering cruciaal, bijvoorbeeld op het vlak van luchtdichtheid. Daarom werkt de VCB nu mee aan een kwaliteitssysteem in het kader van Construction Quality. In 2012 zal trouwens een belangrijk houvast van particulieren bij de keuze van hun aannemer verdwijnen, met name de registratie. De VCB zal er tegelijk bij de Vlaamse regering op aandringen haar regulier investeringsbudget op peil te houden. Bovendien moet zij dringend werk maken van een versnelling van de vergunningsprocedures. Belangrijke investeerders haken af omdat de procedures hier zo lang aanslepen. En zelfs dan kan een uitspraak van de Raad van State ze nog helemaal onderuit halen."

"Een andere belangrijke publieke opdrachtgever is de gemeentelijke overheid. De gemeenten zullen in de eerste helft van 2012 nog wel volop investeringen laten uitvoeren. Maar vanaf de tweede helft van het jaar en zeker na de gemeenteraadverkiezingen vreest de VCB hier een forse terugval. PPS-constructies worden onvermijdelijk om de belangrijke investeringsbehoeften te dekken. De VCB pleit in dit verband voor continuïteit."


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/verbouwen/verbouwbudget-en-verzekeringen/vcb-verlaag-successierechten-voor-wie-renoveert/