livios logo

Weigering renovatiepremie: wat kunnen we doen?

Vraag

Eind 2017 kochten we een volledig te renoveren woning en sinds eind mei 2019 wonen we er ook in. Het was een heel intensieve verbouwing met een grote kost, maar het idee dat we een deel gingen terugkrijgen via de Vlaamse renovatiepremie maakte veel goed.

De aanvraag voor de 1e schijf is al een tijdje geleden verstuurd, maar nu kregen we deze week te horen via een brief dat we niet in aanmerking komen voor de premie omdat ons gezamenlijk inkomen te hoog zou zijn. Iets wat we heel raar vonden en wat bleek... We overschrijden de grens met een kleine 1.000 euro en niet omdat we bruto te veel verdienen, maar omdat ik in een commerciële job zit waar ook bonussen aan gekoppeld zijn.

Iemand die hiermee ervaring heeft? Kunnen wij de beslissing aanvechten? Of kunnen wij iets doen om toch recht te hebben op de 2e schijf zodat we niet de volledige 10.000 euro aan onze neus voorbij zien gaan?

Antwoord

De vraag die zich hier stelt, heeft betrekking op wanneer men recht heeft op een renovatiepremie en wat men kan doen bij weigering. Op basis van de verstrekte informatie kunnen we er vanuit gaan dat de nieuwe regelgeving met betrekking tot de renovatiepremie van toepassing is. Deze nieuwe regelgeving kent immers toepassing voor aanvragen vanaf 1 februari 2019.

Als eigenaar van een woning kan men een aanvraag tot een renovatiepremie indienen. Om te bepalen of men recht heeft op een renovatiepremie, geldt het inkomen van 2 jaar vóór de aanvraagdatum als referentie. Als je aldus een renovatiepremie aanvraagt in 2019, zal het inkomen van 2017 (aanslagjaar 2018) gelden als referentie.

Voor gehuwden en wettelijke of feitelijke samenwonenden mag men niet meer verdienen dan € 62.670,00, te verhogen met € 3.510,00 per persoon ten laste. Dit inkomen van twee jaar geleden heeft betrekking op de som van het gezamenlijk belastbaar inkomen. Het gezamenlijk belastbaar inkomen omvat inderdaad ook bijkomende bonussen.

Het is vereist dat op het tijdstip van de eerste én de tweede aanvraag alle voorwaarden vervuld zijn. Het is mogelijk dat je een premie krijgt voor de eerste aanvraag, maar dat je in de jaren hierna niet langer voldoet aan de inkomens- of eigendomsvoorwaarden. In dat geval kan er geen aanvraag ingediend worden.

In dit concrete geval betekent aldus dat het gezamenlijk belastbaar inkomen hoger ligt dan € 62.670,00. In principe heb je dus geen recht op de renovatiepremie. Indien je niet akkoord bent met de beslissing over jouw aanvraag, dan kan je binnen één maand na ontvangst van de beslissing, beroep aantekenen met een aangetekend schrijven naar het volgend adres:

Wonen-Vlaanderen
Afdeling Tegemoetkomingen – Renovatiepremie
Havenlaan 88 bus 40B
1000 Brussel

In de begeleidende brief vermeldt je steeds je naam, adres, het dossiernummer en jouw aanvraag. Bovendien dien je de documenten toe te voegen die kunnen aantonen waarom je niet akkoord gaat met de weigeringsbeslissing. Binnen drie maanden zal het beroep behandeld worden. De navolgende beslissing geldt als eindbeslissing, hier kan geen beroep meer tegen aangetekend worden.

In samenwerking met

Bekijk alle partners

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/verbouwen/verbouwbudget-en-verzekeringen/vraag/35777/weigering-renovatiepremie-wat-kunnen-we-doen/