livios logo

Is een voorschot betalen een vereiste?

Als een aannemer een voorschot wil voor hij met jou in zee gaat, ga hier dan niet zomaar mee akkoord. Bespreek de voorwaarden en stel desnoods alternatieven voor. Wij sommen de belangrijkste aandachtspunten op.

Niet verplicht…

Heel wat aannemers vragen een voorschot voor ze aan de slag gaan. Door jouw werf op te nemen in hun planning kunnen ze nergens anders werken. Daarnaast moeten ze zelf hun materialen  al aankopen. Een voorschot lijkt dus logisch, maar weet dat je hier op geen enkele manier wettelijk toe verplicht bent. Al is het tegelijk ook niet verboden.

… ook niet verboden

Jouw aannemer kan met jou afspreken wat hij wil. Neemt hij het voorschot op in zijn aannemingscontract of algemene voorwaarden en onderteken jij dit document, dan is de afspraak perfect geldig. Onderteken daarom niet eender wat. In heel wat algemene voorwaarden staat immers standaard een clausule waardoor jouw aannemer een voorschot kan vragen. Omgekeerd geldt deze regel uiteraard ook. Vraagt je aannemer een voorschot zonder dat hierover afspraken op papier staan? Dan hoef je de som niet te betalen. Je aannemer kan niet weigeren om aan de slag te gaan totdat jij het voorschot betaalt.

SOD sleutel-op-de-deur nieuwbouw huis bouwpartner aannemer architect plan

Heel wat aannemers vragen een voorschot voor ze aan de slag gaan.

Foto Splendid woningbouw
  

Aannemer bouwen verbouwen contract

Dit lijkt logisch, maar weet dat je hier op geen enkele manier wettelijk toe verplicht bent.


© Getty Images  

Voorzichtig zijn is de boodschap

Denk goed na voor je met een voorschot werkt. Als de aannemer uiteindelijk niet opdaagt op jouw werf of slecht werk levert, dan is het een hele klus om het voorschot terug te vorderen. Je moet al een rechtszaak aanspannen als hij het bedrag niet spontaan terugbetaalt. Ook loop je het risico om het voorschot voorgoed kwijt te zijn als hij uiteindelijk failliet gaat. Bij een faillissement kiest een curator om ofwel de werf af te werken of hem stop te zetten. Vaak kiest hij voor de laatste optie. Je kan dan enkel nog een aangifte van schuldvordering neerleggen om het voorschot terug te krijgen, maar weet dat je ook hier geen voorrecht hebt. Eerst worden met het resterende geld bijvoorbeeld de lonen van het personeel uitbetaald. Hierdoor ben jij als klant meestal het voorschot volledig kwijt.

Een kwestie van onderhandelen

Als je met jouw aannemer onderhandelt, probeer dan om geen voorschot te moeten betalen. Wijs er bijvoorbeeld op dat je jouw geld kwijt bent mocht hij failliet gaan. Veel aannemers zullen uiteindelijk akkoord gaan, maar kijk wel goed na of dit ook zo op papier staat. Schrap clausules rond voorschotten uit het contract of de algemene voorwaarden voor je het ondertekent. Ook kan je in het contract duidelijk vermelden dat je aan je aannemer geen voorschot verschuldigd bent.

Hoeveel betalen?

Wil jouw aannemer van geen wijken weten? Denk dan goed na welk bedrag je hem vooraf wil betalen. Er staat in de wet immers nergens beschreven hoeveel voorschot een aannemer mag vragen (tenzij de werken onder de wet-Breyne vallen). Hij zou perfect met je kunnen overeenkomen dat je de helft van het aannemingsbedrag op voorhand moet betalen, al bestaan ook hier richtlijnen rond. Algemeen wordt aangeraden om een voorschot van maximaal 5% van het aannemingsbedrag te betalen.

Spreek daarnaast duidelijk af van welke factuur het voorschot afgetrokken zal worden. Zo kan je aannemer het bedrag tot het einde van de werf als zekerheid houden. Ook hier ben je vrij om onderling afspraken te maken. Je hebt er als bouwheer alle belang bij dat je voorschot al dadelijk op de eerste factuur wordt aangerekend.

Wet-Breyne beperkt voorschot

Welk voorschot je betaalt aan een aannemer hangt af van de afspraken die je maakt. Al bestaat er een belangrijke uitzondering op die regel. Voor panden die onder de wet-Breyne vallen, in grote lijnen sleutel-op-de-deur-woningen en appartementen, mag de aannemer een voorschot van maximaal 5% van de totale prijs vragen. Tijdens de bouw mag hij enkel geld opeisen voor werken die al zijn uitgevoerd.

 

Aannemer koppel ruwbouw

Als je met jouw aannemer onderhandelt, probeer dan om geen voorschot te moeten betalen.


© Getty Images  

SOD sleutel-op-de-deur nieuwbouw huis bouwpartner aannemer architect plan

Als je toch een voorschot betaalt aan je aannemer is het belangrijk om daar zeker ook een bewijs van te hebben.

Foto Splendid woningbouw
  

Zorg voor een bewijs

Als je een voorschot betaalt aan je aannemer is het belangrijk om daar zeker ook een bewijs van te hebben. Betaal het voorschot dan ook niet cash, maar schrijf het over. Betaal je toch cash? Vraag dan een ontvangstbewijs. Weet trouwens dat je aannemer je niet onbeperkt cashbetalingen mag vragen. Hij mag enkel een volledige cashbetaling van je vragen als de prijs van de aanneming lager ligt dan 3.000 euro. Bedraagt de prijs 3.000 euro of meer? Dan mag de cashbetaling 10% bedragen met een maximum van 3.000 euro. Je aannemer kan deze regels niet omzeilen door je de aannemingsprijs in schijven te laten betalen.

Alternatieven

Wie een aannemer wil overtuigen om zonder voorschot te werken, kan andere zekerheden inbouwen. Spreek bijvoorbeeld af dat hij mag factureren naargelang de werken vorderen. Beloof dat je deze facturen direct bij ontvangst zal betalen. Een tweede optie is werken met een bankgarantie. Een bank staat dan garant voor de betaling van jouw aannemer. Hier hangen uiteraard kosten aan vast. Bovendien moet je voldoende kredietwaardig zijn om zo’n garantie te kunnen krijgen. Laat tot slot duidelijk op papier zetten dat de aannemer de som enkel kan claimen bij de bank als hij de werken correct uitvoerde.

Bron: Ik ga Bouwen

13 dingen die je moet weten over verbouwpartners

In samenwerking met

Bekijk alle partners

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/verbouwen/verbouwpartners/63828/is-een-voorschot-betalen-een-vereiste/