livios logo

Coupe Advocaat: nieuwe tienjarige aansprakelijkheid na grote herstellingswerken

Maandelijks bekijkt Livios met advocatenkantoor Dehaese & Dehaese een spraakmakend juridisch onderwerp uit de bouwsector. In deze Coupe Advocaat gaan we dieper in op de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer en architect na het uitvoeren van grote herstellingswerken.

Hof van Beroep Antwerpen (7e kamer), 14 december 2009

Feiten

Barst muur scheur

Vijf jaar na de herstellingswerken in de kelder en voorgevel, beginnen ook de achtergevel en binnenmuren te scheuren.


  

Een koppel laat in 1992 een nieuwbouwwoning bouwen. In 1998 treedt in de kelder en aan de voorgevel barstvorming op. Alle betrokken bouwpartners sluiten een overeenkomst af: met het oog op de stabilisatie van de toestand en het dichten van de barsten, zullen de nodige werken uitgevoerd worden op kosten van de aannemer, de architect en de ingenieur.

bouwplannen dwarsdoorsnede doorsnede plan plannen

In eerste aanleg oordeelt de rechter dat de scheurvorming van 2003 niet binnen de tienjarige aansprakelijkheid valt. Het huis werd namelijk in gebruik genomen in 1992...


  

In 2003 stelt het koppel echter vast dat er zich opnieuw scheuren beginnen te vormen. Deze keer aan de achtergevel en in de binnenmuren. In 2004 wordt een rechtszaak gestart.

hamer rechtbank gouden verbouwraad coupe advocaat

Het Hof denkt daar anders over: na de herstellingswerken van die omvang begint een nieuwe tienjarige aansprakelijkheidstermijn te lopen.


  

In eerste aanleg oordeelt de rechter dat, aangezien de woning al in 1993 door het koppel in gebruik is genomen, de vordering, ingeleid bij dagvaarding van 2 juni 2004, buiten de tienjarige aansprakelijkheidstermijn en dus laattijdig werd ingesteld. Het koppel is het hier niet mee eens en tekent hoger beroep aan.

Oordeel van het Hof van Beroep

Het Hof stelt dat de termijn van tien jaar waarbinnen architect en aannemer aansprakelijk zijn, begint te lopen vanaf de oplevering van het gebouw. Hier vangt deze tienjarige aansprakelijkheidstermijn aan vanaf de eerste ingebruikname door het koppel in 1993.

Voorts oordeelt het Hof echter dat, wanneer het om herstellingswerken gaat die een gebrek moeten verhelpen dat ernstig genoeg is om de stevigheid ervan in gevaar te brengen en die aldus als 'grote werken' moeten worden aangemerkt, ten aanzien van deze herstellingswerken de tienjarige aansprakelijkheid evenzeer geldt.

Het feit dat het gaat om grote herstelwerken die rechtstreeks onderworpen zijn aan de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek, doet een nieuwe tienjarige aansprakelijkheidstermijn lopen. En die kan niet worden beschouwd als een verlenging van de oorspronkelijke termijn.

Het Hof beslist dat met de uitvoering van de herstellingswerken een nieuwe termijn van tien jaar is beginnen lopen. De vordering van het koppel is dus toch niet laattijdig ingesteld.

Gouden raad

Na de oplevering van bepaalde herstellingswerken begint een nieuwe aansprakelijkheidstermijn van tien jaar te lopen voor de architect en de aannemer. Het moet dan wel gaan om herstellingswerken met als doel het verhelpen van een gebrek in de bouw dat ernstig genoeg is om de stevigheid ervan in gevaar te brengen en die aldus als “grote werken” moeten worden aangemerkt.

Als bouwheer is het dus van groot belang om te weten welke herstelwerken “grote werken” zijn en dus aanleiding geven tot een nieuwe termijn van tien jaar aansprakelijkheid. Als je twijfelt, doe je er goed aan je hierover te informeren.

13 dingen die je moet weten over verbouwpartners

In samenwerking met

Bekijk alle partners

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/verbouwen/verbouwpartners/coupe-advocaat-nieuwe-tienjarige-aansprakelijkheid-na-grote-herstellingswerken/