livios logo

Het belang van een vertragingsboete in het contract met je aannemer

Livios gaat in samenwerking met advocatenkantoor Dehaese & Dehaese dieper in op een juridisch bouwonderwerp. Deze keer: een bouwheer laat een vertragingsboete opnemen in het contract. Toch moest zijn aannemer niet de volle pot betalen toen die de deadline niet haalde...

kalender

Een veelvoorkomende verzuchting bij (ver)bouwers: een deadline die niet wordt gehaald.


  

contract

Een clausule met een vertragingsboete betekent voor jou als bouwheer een stok achter de deur.


  

BoeteInVerhouding

Maar het heeft geen zin om je aannemer megaboetes op te leggen. Bij onenigheid kan een rechter die minderen tot wat hij of zij 'redelijk' vindt.


  

Rechtbank van eerste aanleg te Brugge, 26 april 2013

De feiten

De bouwheer en de aannemer sluiten een aannemingsovereenkomst op 5 november 2010 voor "het uitbreiden en het verbouwen van een ééngezinswoning".

Ze nemen in die overeenkomst op dat de aanneming wordt uitgevoerd tegen een vaste prijs. De prijs is dus niet voor herziening vatbaar.

De aannemer verbindt zich ertoe om tegen 15 december 2010 de werken te voltooien. De enige geldige reden voor vertraging is overmacht.

Haalt hij die termijn niet, dan moet hij voor elke kalenderdag vertraging een schadevergoeding betalen. Die vergoeding bedraagt 1 % van het totale bedrag van de aanneming.

De Rechtbank oordeelt...

De bouwheer vordert een schadevergoeding wegens overschrijding van de uitvoeringstermijn met 46 dagen.

De rechtbank was van oordeel dat de bouwheer beroep kan doen op de vertragingsboete. Maar dat deze op basis van artikel 1231 van het Burgerlijk Wetboek gematigd diende te worden omdat ze als overdreven werd beschouwd:

Art. 1231

§ 1. De rechter kan, ambtshalve of op verzoek van de schuldenaar, de straf die

bestaat in het betalen van een bepaalde geldsom verminderen, wanneer die som
kennelijk het bedrag te boven gaat dat de partijen konden vaststellen om de
schade wegens de niet-uitvoering van de overeenkomst te vergoeden.
In geval van herziening kan de rechter de schuldenaar niet veroordelen tot een kleinere
geldsom dan bij gebrek aan strafbeding verschuldigd zou zijn geweest.

§ 2.
De straf kan door de rechter worden verminderd wanneer de hoofdverbintenis
gedeeltelijk is uitgevoerd.

§ 3. Ieder beding dat strijdig is met de
bepalingen van dit artikel wordt voor niet-geschreven gehouden.

Gouden raad

Een vertragingsbeding in de aannemingsovereenkomst garandeert jou als bouwheer een stok achter de deur.

De deadline verplicht je aannemer om vooruitgang te boeken. En dankzij de de clausule met betrekking tot de vertragingsboete kan je je aannemer hierop aanspreken. Want jij als bouwheer lijdt schade wanneer hij zich niet aan de uitvoeringtermijn houdt.

Het is wel belangrijk dat deze boete 'redelijk' is. Want een overdreven vertragingsbeding kan steeds ambtshalve door de rechter of op verzoek van een van de partijen verminderd worden wanneer de vergoeding overdreven is.

Wat is dan 'redelijk'? Hier zijn jammer genoeg geen concrete bedragen of percentages op te plakken. Net omdat een aannemingscontract sterk kan variëren. De afweging is dus elke keer anders.

In samenwerking met Dehaese & Dehaese advocatenkantoor bvba

13 dingen die je moet weten over verbouwpartners

In samenwerking met

Bekijk alle partners

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/verbouwen/verbouwpartners/het-belang-van-een-vertragingsboete-in-het-contract-met-je-aannemer/