livios logo

Volstaat een eenvoudig dossier?

Voor normale bouwwerken is een uitgebreid dossier nodig dat de architect voor jou samenstelt. Voor een aantal kleine bouwwerken volstaat een eenvoudige dossiersamenstelling bestaande uit een ingevuld aanvraagformulier en de nodige plannen. Op de technische dienst van de gemeente kunnen ze je vertellen wat er precies nodig is.

Voor welke werken?

Foto Aquaplan
  

Foto LPW Pools
  

  • Verbouwingen binnen een gebouw (indien geen wijziging van gebruik, geen wijziging van het aantal woongelegenheden en geen wijziging van architectonisch karakter)
  • Werken aan buitenvlakken van een gebouw (vb. aanbrengen, wijzigen, dichtmaken van raam- en deuropeningen, aanbrengen van gevelsteen, dakvlakvensters of dakuitbouwen over maximum 1/10 van de dakoppervlakte. Zelfde voorwaarden als hierboven)?
  • Kleine bijgebouwtjes (dierenhok, tuinhuisje, bergplaats, garage, carport, serre, veranda, overdekt terras; max. 30 m², max. kroonlijsthoogte van maximum 3 m en nokhoogte van maximum 4,50 m. Ga zeker na of er wel een vergunning nodig is voor deze werken, zie hierboven.
  • Voor aanhorigheden bij een woning (antenne van max. 4 m boven dak, verhardingen, tennisvelden, zwembad van max. 150 m²)
  • Afsluitingen (in baksteen of niet in betonplaten of betonblokken, max. hoogte: 2,6 m).

10 dingen die je moet weten over verbouwregelgeving


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/verbouwen/verbouwregelgeving/17665/volstaat-een-eenvoudig-dossier/