livios logo

Meldingsplicht en vrijstelling

Voor bepaalde situaties heb je geen stedenbouwkundige vergunning nodig. Het alternatief is de meldingsplicht.

Meldingsplicht

 • De meldingsplicht geldt voor een uitbreiding vast aan de woning van maximaal 40 m² groot, zoals bijvoorbeeld een garage, annex met bijkeuken of een veranda.
 • Via een zogenaamd vast formulier moet je de werken wel dertig dagen voor aanvang melden aan het gemeentebestuur.
 • Interne verbouwingswerken die gepaard gaan met stabiliteitswerken en het maken van een grote opening in de muur om er een raam in te plaatsen, vallen voortaan ook onder de meldingsplicht.
 • Opgelet: aan de regels rond medewerking van een architect, de epb-regelgeving en de aanstelling van een veiligheidscoördinator verandert er niets. Als je een muur wil weghalen voor bijvoorbeeld het plaatsen van een veranda of andere zaken doet die betrekking hebben op stabiliteit, moet je wel degelijk nog een beroep doen op een architect.

Vrijstelling

Samen met de meldingsplicht is ook de regeling van de vrijstelling in werking getreden. Voor deze werken is geen stedenbouwkundige vergunning of zelfs meldingsplicht meer nodig.

Zonneboilersysteem zonnepaneel zonneboiler zonnecollector

Foto Remeha
  

zwembad lpw

Foto LPW Pools
  

In grote lijnen kan je stellen dat het gaat het om vrijstaande gebouwen met een gezamenlijke oppervlakte van maximaal 40 m² en voor niet-overdekte constructies van maximaal 80 m². Deze regelgeving heeft op meer dan alleen je terras of zwembad betrekking. Een opsomming:

1. Vrijstaande bijgebouwen

De vrijstelling geldt voor vrijstaande bijgebouwen die niet bestemd zijn voor bewoning. Ook staat het gebouw bij een vergunde of vergund geachte woning. Daarnaast zijn er nog enkele punten voor deze gebouwen die de nodige aandacht verdienen:

 • Ze hebben een maximumhoogte van 3 m.
 • Ze zijn opgetrokken binnen 30 m van de vergunde woning.
 • Als ze zich in de zijtuin bevinden, staan ze op minstens 3 m van de perceelsgrens.
 • In de achtertuin blijven ze op 1 m van de perceelsgrens.
 • Ze worden in de achtertuin tegen een bestaande scheidingsmuur op de perceelsgrens gebouwd, zonder deze bestaande scheidingsmuur te wijzigen. Voorbeelden zijn een tuinhuisje, carport, serre, volière ... De materialenkeuze is vrij.
 • Ze staan niet in de voortuin. Hiervoor moet je een stedenbouwkundige vergunning aanvragen.

2. Het vellen van hoogstambomen

Voor het kappen van hoogstambomen in je tuin heb je in principe geen stedenbouwkundige vergunning nodig als:

 • De boom geen deel uitmaakt van een bos.
 • De boom in woongebied, agrarisch gebied of in industriegebied staat.
 • De boom binnen een straal van 15 m rondom de vergunde woning, vergunde landbouwbedrijfwoning of -gebouwen of vergunde bedrijfswoning of –gebouwen staat.

Een stedenbouwkundige vergunning is noodzakelijk als je aan één van deze voorwaarden niet kunt beantwoorden.

3. Zonnepanelen en zonneboilers

Er is geen beperking over de inname van de oppervlakte van het dakvlak door zonnepanelen en -boilers. 

4. Reclameborden: 'te koop – te huur'

Borden voor het aankondigen van een verhuur of verkoop van een woning zijn vrijgesteld van een stedenbouwkundige vergunning. Voorwaarde is dat de oppervlakte maximaal 4 m² bedraagt en dat je ze ten laatste 14 dagen na de verhuring of verkoop weghaalt.

5. Schotelantennes

Het plaatsen van schotelantennes kan zonder vergunning:

 • Als de diameter niet meer dan 80 cm bedraagt.
 • De schotel een onopvallende kleur (neutrale kleur of kleur van de gevel) heeft.
 • De plaatsing op het hellend dak, achter de dakrand of tegen de achtergevel gebeurt.

Schotelantennes op een plat dak of in de achtertuin hoeven niet vergund te worden als de diameter beperkt blijft tot 120 cm en de hoogte tot 150 cm.

Opgelet!

Zowel de melding als de vrijstellingen zijn niet geldig als ze strijdig zijn met andere regelgeving (beschermd erfgoed, verkavelingsvoorschriften, lokale plannen). Bij twijfel is het aangeraden om je op voorhand goed te informeren.

12 dingen die je moet weten over verbouwregelgeving

In samenwerking met

Bekijk alle partners

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/verbouwen/verbouwregelgeving/23152/meldingsplicht-en-vrijstelling/