Renovatiewerken uitstellen of annuleren: mag dat zomaar?

Je hebt een contract gesloten met een aannemer om renovatiewerken uit te voeren aan je woning. Met de stijgende materiaalprijzen, oplopende wachttijden en de onzekere vooruitzichten, zou je de werken liever uitstellen of het contract zelfs annuleren. Maar kan je dat zomaar doen? En wat zijn dan de gevolgen?

Getekend is getekend

Als je een contract sloot met een aannemer, dan zit je daar in principe aan vast. Dat is alvast het uitgangspunt. Je zou hier echter van kunnen afwijken wanneer je in het contract bijvoorbeeld een opschortende voorwaarde hebt laten opnemen voor het bekomen van een lening. Krijg je de lening niet, dan kan je nog onder de overeenkomst uit.

De stijgende materiaalprijzen, en dus de meerprijs die je voor de werken zal moeten betalen (je aannemer heeft wellicht een prijsherzieningsclausule opgenomen in de overeenkomst) zijn echter geen geldige reden om een einde te maken aan een overeenkomst. Evenmin om de werken op de lange baan te schuiven.

Akkoord sluiten

Wil je toch afzien van de werken – voorlopig of definitief, neem dan contact op met de aannemer. Je kan een overeenkomst altijd ontbinden (of aanpassen) in onderling akkoord. Weet wel dat je aannemer niet verplicht is om op je vraag in te gaan.

Vinden jullie een akkoord, dan doe je er goed aan die afspraak op papier te zetten zodat er achteraf geen discussie over kan bestaan. Je aannemer zou je wel om een schadevergoeding kunnen vragen voor het stopzetten van het contract. Het is dan een kwestie van onderhandelen om deze vergoeding zo laag mogelijk te houden.

Annuleren

Gaat je aannemer niet akkoord met je vraag om de aannemingsopdracht te annuleren, dan heb je nog altijd het recht om die eenzijdig te beëindigen. Je hoeft hier bovendien geen reden voor op te geven. Het volstaat je aannemer te laten weten dat je niet langer van zijn diensten gebruik wil maken.

De overeenkomst eenzijdig beëindigen betekent wel dat je aannemer sowieso recht heeft op een schadevergoeding. Dat kan een vergoeding zijn voor de reeds uitgevoerde werken, maar ook voor de winst die hij verloren ziet gaan doordat hij het contract niet kan uitvoeren. Het is dan wel aan je aannemer om te bewijzen hoe groot zijn schade daarbij is.

Het zou kunnen dat het bedrag van de schadevergoeding forfaitair vastligt in de overeenkomst (een percentage van de waarde van het contract dat je met hem afsloot, bijvoorbeeld). Die vergoeding mag echter niet overdreven zijn. En opdat een dergelijke bepaling geldig zou zijn, moet je aannemer een soortgelijke vergoeding voorzien die hij aan jou verschuldigd is, indien hij of zij de overeenkomst zou beëindigen.

Enkele onderhandelingsargumenten

Je zou er in de onderhandelingen met je aannemer op kunnen wijzen dat je aannemer er ook baat bij heeft dat het contract niet doorgaat. Sinds de ondertekening van het contract zijn de prijzen misschien wel zo sterk gestegen, dat ook je aannemer – indien die geen prijsherzieningsclausule voorzag – beter af is als het contract niet doorgaat.

Ook wanneer je aannemer niet of moeilijk aan materialen geraakt en de werken niet op tijd kan uitvoeren, zou je kunnen argumenteren dat het voor beide partijen beter is het contract in onderling akkoord te stoppen.

Het beste van Livios in je mailbox?

Schrijf je in op de Livios nieuwsbrief en ontvang twee keer per week het laatste (ver)bouwnieuws, nuttige tips en tonnen inspiratie.

Volg ons op social media