livios logo

Afbraak en heropbouw in de lift dankzij verlaagd btw-tarief

Sinds 1 januari 2021 betaal je in België slechts 6% btw in plaats van 21% wanneer je een gebouw afbreekt om op dezelfde plaats een privéwoning te bouwen. Na vijf maanden blijkt die fiscale maatregel een schot in de roos en zijn er al gunstige effecten zichtbaar op het vlak van betaalbaarheid, kernverdichting in steden en gemeenten en verduurzaming door vernieuwing van het verouderde woonbestand.

Stimulerende maatregelen

De uitbreiding van het verlaagde btw-tarief van 6% voor sloop en heropbouw naar het volledige Belgische grondgebied is één van de stimulerende maatregelen die de regering in het leven riep om de impact van de coronacrisis in te dijken. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem wil daarmee niet alleen de bouwsector ondersteunen en de burgers een fiscaal duwtje in de rug geven bij het kopen van een woning, maar ook het verouderde woonbestand energiezuiniger maken en open ruimte vrijwaren door nieuwe woningen zo veel mogelijk in stads- en dorpskernen te bouwen.

Stijging stedelijke reconversieprojecten

De bouwsector ziet na vijf maanden al de gunstige effecten van het verlaagde btw-tarief op hun verkoopcijfers. “De verkoop van vastgoedprojecten die sinds dit jaar in aanmerking komen voor het verlaagde btw-tarief steeg significant (+75%), terwijl er slechts een lichte groei is voor projecten waarbij klanten niet van dat verlaagde tarief kunnen genieten. De maatregel lijkt dus zeker effectief te zijn in het realiseren van een verschuiving naar duurzame afbraak en heropbouw”, zegt Kristoff De Winne, woordvoerder bij Matexi. “Dankzij deze maatregel wordt ook de tewerkstelling in de sector gegarandeerd, hetgeen niet onbelangrijk is, gelet op het feit dat er elke dag 3.000 mensen op onze werven actief zijn.”

Slopen heropbouwen renoveren totaalrenovatie

Sinds 1 januari 2021 betaal je in België slechts 6% btw in plaats van 21% wanneer je een gebouw afbreekt om op dezelfde plaats een privéwoning te bouwen.


© Getty Images  

btw formulieren documenten papieren tekenen berekenen

Het verlaagde btw-tarief steunt de bouwsector, geeft particulieren meer koopkracht en helpt het verouderde vastgoedpatrimonium in sneltempo te hernieuwen.


© Getty Images  

Positieve verandering

Het verlaagde btw-tarief werd natuurlijk niet alleen in het leven geroepen om de bouwsector te steunen, maar ook om de particulier met een baksteen in de maag meer koopkracht te geven. Nu de maatregel een schot in de roos blijkt, is Leen Dierick, CD&V-kamerlid en één van de bezielers van de fiscale maatregel, erg tevreden over de positieve verandering. “Er hebben reeds verscheidene (jongere) gezinnen met ons contact opgenomen om ons te bedanken voor het feit dat zij een nieuwe woning hebben kunnen verwerven tegen lagere kosten, waardoor zij nu veel meer (financiële) ruimte hebben om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen.”

Vernieuwing vastgoedpatrimonium

Ook op ecologisch vlak is het verlaagde btw-tarief op afbraak en heropbouw een belangrijke stimulans om het verouderde vastgoedpatrimonium in sneltempo te hernieuwen. Momenteel voldoet het Belgische woningpatrimonium vaak niet aan de moderne energie- en comforteisen en is het ontoereikend om de verwachte bevolkingsgroei op te vangen. “Mede dankzij het relancebeleid is het heel duidelijk geworden dat de bouwsector geen deel van het klimaatprobleem is, maar wel een deel van de oplossing. Het verlaagde btw-tarief is dan ook de uitgelezen kans om oude, weinig energie-efficiënte panden te slopen en te vervangen door nieuwe, hedendaagse en performante woningen,” stelt Joost Callens, CEO van Durabrik.

Verlenging maatregel

Net omdat er dringend werk moet gemaakt worden van bijkomende, comfortabele, energiezuinige, maar ook betaalbare woningen roept de bouwsector op om de maatregel te verlengen. Momenteel is het verlaagde btw-tarief van toepassing in het hele land tot 31 december 2022, maar dat is volgens de sector niet lang genoeg om de betaalbaarheid van duurzame woningen in steden te realiseren en de open ruimte te vrijwaren. Zeker als je weet dat de gemiddelde doorlooptijd van een vastgoedproject zo’n zeven jaar is, lijkt het logisch dat een fiscale maatregel van twee jaar ontoereikend is om de doelstellingen te bereiken. “Wij hopen dat de regering doortastend blijft optreden en ervoor kiest om de verlaging van het btw-tarief op afbraak en heropbouw te behouden nu die een aantoonbare impact heeft op betaalbaarheid, tewerkstelling, verdichting en ecologie”, concludeert Olivier Carrette, CEO van de Beroepsvereniging van de Vastgoedsector.

12 dingen die je moet weten over verbouwregelgeving

In samenwerking met

Bekijk alle partners

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/verbouwen/verbouwregelgeving/afbraak-en-heropbouw-in-de-lift-dankzij-verlaagd-btw-tarief/