livios logo

Geen vergunning meer aanvragen voor veranda en garage

Meldingsplicht is alternatief

Foto Collstrop
  

Vanaf 1 december 2010 is het niet langer nodig om een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen voor 'kleinere' werken. Gedaan met administratieve rompslomp voor de bouw van een garage of veranda.

Wel moet je de werken melden aan je gemeentebestuur met een vast formulier. De meldingsplicht geldt onder meer voor een uitbreiding vast aan de woning van maximaal 40 m², zoals een garage of een veranda. Interne verbouwingswerken die gepaard gaan met stabiliteitswerken en het maken van een grote opening in de muur om er een raam in te plaatsen, vallen voortaan ook onder de meldingsplicht.

De bouwheer moet de werken twintig dagen voor de aanvang melden bij de gemeente via een vast formulier. Opgelet: aan de regels rond medewerking van een architect, de epb-regelgeving en de aanstelling van een veiligheidscoördinator verandert er niets. Als je een muur wil weghalen of andere zaken doet die betrekking hebben op stabiliteit, moet je wel degelijk nog een beroep doen op een architect.

Vrijstelling

Op 1 december is ook de regeling van kracht voor werken waarvoor er geen stedenbouwkundige vergunning of zelfs meldingsplicht meer nodig is. In grote lijnen gaat het om vrijstaande gebouwen met een gezamenlijke oppervlakte van maximaal 40 m² en voor niet-overdekte constructies (terras, zwembad ...) van maximaal 80 m². Wij sommen de meest interessante handelingen op.

Vrijstaande bijgebouwen

De vrijstelling geldt voor vrijstaande bijgebouwen die niet bestemd zijn voor bewoning en bij een vergunde of vergund geachte woning staan. Enkele voorwaarden voor deze gebouwen:

  • Ze hebben een maximumhoogte van 3 m.
  • Ze zijn opgetrokken binnen 30 m van de vergunde woning.
  • Ze bevinden zich in de zijtuin op 3 m van de perceelsgrens.
  • In de achtertuin blijven ze op 1 m van de perceelsgrens.
  • Ze worden in de achtertuin tegen een bestaande scheidingsmuur op de perceelsgrens gebouwd, zonder deze bestaande scheidingsmuur te wijzigen. Voorbeelden zijn een tuinhuisje, carport, serre, volière ... De materialenkeuze is vrij.
  • Ze staan niet in de voortuin. Hiervoor moet je een stedenbouwkundige vergunning aanvragen.

Het vellen van hoogstambomen

De regels voor het vellen van hoogstammige bomen zijn versoepeld. Voor het vellen van hoogstambomen in je tuin heb je in principe vanaf 1 december 2010 geen stedenbouwkundige vergunning meer nodig als:

  • de boom geen deel uitmaakt van een bos.
  • de boom in woongebied, agrarisch gebied of in industriegebied staat.
  • de boom binnen een straal van 15 m rondom de vergunde woning, vergunde landbouwbedrijfswoning of -gebouwen of vergunde bedrijfswoning of –gebouwen staat.

Een stedenbouwkundige vergunning is nodig als je aan één van deze voorwaarden niet kunt beantwoorden.

Zonnepanelen en zonneboilers

De regels voor het plaatsen van zonnepanelen en zonneboilers zijn eveneens deels versoepeld. Er is geen beperking meer over de inname van de oppervlakte van het dakvlak. Voor 1 december was de inname van een dakvlakvenster, zonnepanelen of zonneboilers beperkt tot maximaal 20 % van het dakvlak.

Reclameborden: 'te koop – te huur'

Borden voor het aankondigen van een verhuur of verkoop van een woning zijn ook vrijgesteld van een stedenbouwkundige vergunning. Voorwaarde is dat de oppervlakte maximaal 4 m² is. Nog een vereiste is dat je het bord ten laatste 14 dagen na de verhuring of verkoop weghaalt.

Schotelantennes

Het plaatsen van schotelantennes kan zonder vergunning als de diameter niet meer dan 80 cm bedraagt, de schotel in een onopvallende kleur (neutrale kleur of kleur van de gevel) is en de plaatsing op het hellend dak, achter de dakrand of tegen de achtergevel gebeurt.

Schotelantennes op een plat dak of in de achtertuin hoeven niet vergund te worden als de diameter beperkt blijft tot 120 cm en de hoogte tot 150 cm.

Opgelet

Zowel de melding als de vrijstellingen zijn niet geldig als ze strijdig zijn met andere regelgeving (beschermd erfgoed, verkavelingsvoorschriften, lokale plannen). Het is aangeraden om je op voorhand goed te informeren.

10 dingen die je moet weten over verbouwregelgeving


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/verbouwen/verbouwregelgeving/geen-vergunning-meer-aanvragen-voor-veranda-en-garage/