livios logo

"Stilaan denken aan energienormen voor bestaande gebouwen"

"Voor nieuwbouw zijn we op de goede weg wat de energieprestaties betreft," stelt minister Van den Bossche.


  

Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche maakte tijdens de ViA-Rondetafelgesprekken in Gent een balans op van het afgelopen jaar en blikte ook al vooruit op 2012. Opmerkelijk is dat de minister binnen de eigen Vlaamse portefeuille zal kijken om energetische prioriteiten aan te moedigen. Ook werd het idee geopperd om energienormen in te voeren voor bestaande bouwen.

Wat bracht 2011?

"We zijn voor nieuwbouw op de goede weg", aldus minister Van den Bossche. "We zien dat de energieprestaties van gebouwen verbetert. We stellen vast dat er steeds dikker geïsoleerd wordt, hoogrendementsbeglazings en condensatieketels de standaard zijn geworden en dat de lage-energiewoningen aan een snel tempo groeien."

"Maar ook voor renovatie is Vlaanderen op de goede weg. Aangezien er jaarlijks 60.000 dakisolatiepremies worden toegekend, zitten we op koers om tegen 2020 alle daken geïsoleerd te krijgen. De aanwezigheid van dakisolatie wordt ook geleidelijk verplicht gemaakt en de overheid gaat 3.000 daken per jaar aanpakken van huurders die in de slechtst geïsoleerde huizen wonen."

De premiekwestie?

"De federale overheid besliste recent om de fiscale aftrek voor de meeste energiebesparende investeringen af te schaffen", vertelt de minister. "De fiscale aftrekbaarheid voor dakisolatie blijft wel gehandhaafd. Ik begrijp dat er pijnlijke maatregelen nodig waren om 11 miljard te besparen, maar ik wil wel benadrukken dat investeren in energiebesparing blijft lonen. De meeste isolatiewerken betalen zich op enkele jaren terug door een verminderde energiefactuur. En er blijven Vlaamse REG-premies voor de belangrijkste investeringen."

"Om in de nieuwe context te kunnen blijven inzetten op die prioriteiten, zal ik binnen korte termijn mijn eigen bevoegdheden en budgetten een aantal verschuivingen in de richting van deze prioriteiten voorstellen. Daarnaast zal ik in februari, bij de begrotingsopmaak, voorstellen om binnen de beperkte budgettaire marges die er zijn, extra middelen vrij te maken om deze prioriteiten te kunnen realiseren."

Wat brengt de toekomst?

"In 2012 bepalen we hoe de energienormen verder zullen verstrengen," aldus Freya Van den Bossche.

Foto Arkana
  

Ook al evolueren de energieprestaties van onze gebouwen in de goede richting, toch beseft de minister dat er nog werk aan de winkel is. In de loop van 2012 wordt bepaald hoe de energienormen tussen 2014 en 2021 verder zullen opschuiven.

"De Europese richtlijn voorziet dat we tegen 2021 ‘bijna energieneutraal’ moeten bouwen. Een hele uitdaging en dit op amper tien jaar tijd. Daarvoor zal er nog heel wat moeten gebeuren."

"Zo moet de overheid een duidelijk tijdspad voor strengere nieuwbouwnormen vastleggen, zodat iedereen weet hoe de evolutie zal zijn. We verwachten binnenkort de methodologie van de Europese Commissie. Op basis daarvan hoop ik zo snel mogelijk een voorstel te kunnen doen om ambitieuzere energienormen richting 2021 vast te leggen. De minister benadrukte ook de nood aan innovatie in het bouwbedrijf en het belang van een goede vorming van alle bouwprofessionals."

"Maar het grootste potentieel voor energiebesparing ligt in ons bestaand gebouwenpatrimonium. Het Energierenovatieprogramma 2020 is onze basisstrategie. Elke woning moet in 2020 een minimale energieprestatie halen: alle daken moet geïsoleerd zijn, het enkel glas moet weg zijn en een verwarmingsketel met een goed rendement is een must. In dat opzicht gaat vanaf 1 januari de nieuwe energiepremieregeling van start. Iedereen in Vlaanderen heeft voortaan recht op dezelfde premies voor dakisolatie, muur- en vloerisolatie, vervanging van enkel glas, ..."

"We moeten er ook over nadenken om stilaan normen in te voeren voor bestaande gebouwen. We hebben voor het eerst energienormen ingevoerd in de Vlaamse Wooncode. Een woning zonder dakisolatie zal vanaf 2015 een stijgend aantal strafpunten krijgen en in 2020 ongeschikt voor verhuur worden."

10 dingen die je moet weten over verbouwregelgeving


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/verbouwen/verbouwregelgeving/stilaan-denken-aan-energienormen-voor-bestaande-gebouwen/