livios logo

Is jouw woning moeilijk te renoveren?

Steeds meer mensen verkiezen renovatie boven nieuwbouw. Schaarse gronden, hoge prijzen voor de beschikbare woonoppervlaktes en de charme van een oude woning spelen in dit verhaal een grote rol. Maar hoe zit het met de diverse woonstijlen? Hebben die verschillende stijlen een invloed op hoe je de renovatie aanpakt? Zijn bijvoorbeeld eigentijdse of moderne woningen makkelijker te verbouwen dan traditionele woningen? Of is het net omgekeerd?

Welke woonstijlen lenen zich het beste tot verbouwen?

In onze zoektocht naar een antwoord kwamen we terecht bij architecte Sus Driessen. "Volgens mij is het niet relevant om verbouwingswerken tussen verschillende woonstijlen te onderscheiden en vergelijken. Wie bepaalt immers onder welke stijl een woning thuishoort? Bovendien passen verbouwers hun nieuwe woonst aan hun eigen smaak aan. Dit maakt dat elke renovatie uniek is."
Architect Steven Broekx kan zich vinden in de mening van zijn collega. Volgens hem bepaalt niet de stijl, maar de staat van het gebouw het uiteindelijke resultaat van de renovatie. Vandaar dat het niet evident is om een algemeen beeld te schetsen over welke woonstijl zich het meest leent tot verbouwen en welke niet.

Geen verschillen? Of toch wel?

Een project van Mekers-Broekx architecten voor ...


  

... en na de renovatiewerken.


  

"Toch heeft elke woning binnen een bepaalde stijl andere voor- en nadelen. Bovendien weet ik uit ervaring dat sommige woningen zich structureel beter lenen tot verbouwen dan andere", vult Steven Broekx aan. "Zo zijn de typische huizen met rode baksteen, zadeldak en twee verdiepingen meestal voorzien van veel koterijen achteraan de woning. Deze huizen hebben een logisch plan maar de hoofdfuncties liggen meestal buiten het hoofdgebouw, in die koterijen. Bij renovatiewerken worden de koterijen meestal gesloopt, om plaats te maken voor een nieuwe bijbouw."
"Woningen uit de jaren 60 hebben, in vergelijking met de 'rode huizen', meestal een plan dat goed in elkaar zit. De hoofdfuncties zitten hier wel geïntegreerd in het hoofdgebouw. Daardoor vragen deze gebouwen meestal enkel om interieuraanpassingen."

Welke factor speelt dan wel de hoofdrol?

Volgens architect Geert Houtmeyers speelt het bouwjaar van de woning in kwestie een grotere rol in het renovatieverhaal. Hij onderscheidt twee groepen: woningen van voor en woningen van na de Tweede Wereldoorlog. "De eerste groep zijn de oudere woningen zoals boerderijen van 80 tot 100 jaar oud. Deze vragen meestal drastische en uitgebreide verbouwingswerken. De meeste elementen zijn vaak aan vervanging toe."
"Bovendien moet er ook extra gekeken worden naar de isolatievoorwaarden en -mogelijkheden. Een volledige ontmanteling van de woning is vaak nodig. De naoorlogse panden zijn constructief beter waardoor de verbouwingen ook minder drastisch zijn. Meestal staan hier isolatieaanpassingen en uitbreidingswerken op het programma."
Steven Broekx meent dat elk project anders is en dat je niet louter moet kijken naar de stijl van de woning maar naar de staat van de woning. Die hangt natuurlijk samen met het bouwjaar. Een grondige analyse van het pand is bijgevolg essentieel.

Hoe ziet dat eruit in de praktijk?

Een mooi voorbeeld van een drastische renovatie vormen de woning en praktijk van Houtmeyers zelf. De architect heeft zijn woning en kantoor zelf verbouwd. "Mijn langegevelhoeve dateert van einde negentiende eeuw. Het is een typische hoeve met een woongedeelte, een schuur en bergruimtes. De vorige eigenaars hadden al enkele verbouwingen doorgevoerd. Toch hebben wij de hoeve nog ontmanteld tot op de ruwbouw. We hebben het dak volledig vernieuwd, maar de buitengevel intact gelaten. We hebben wel de voegen van de gevel uitgeslepen en opnieuw opgevuld en nadien behandeld tegen vochtdoorslag."
"Aangezien onze woning en de praktijk aan elkaar verbonden zijn, hebben we beide delen van elkaar gescheiden door een ‘stalen doos’ dwars door de hoeve te plaatsen. De stalen constructie biedt als voordeel dat we plaatselijke funderingen hebben kunnen aanbrengen zonder de bestaande muren te belasten. De renovatiewerken duurden een half jaar. Dit is grotendeels te danken aan de staalconstructie, die snel gebouwd kon worden."

De langegevelhoeve van Houtmeyers voor de renovatiewerken


  

De tussenfase.


  

Het eindresultaat.


  

12 dingen die je moet weten over verbouwtechnieken


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/verbouwen/verbouwtechnieken/is-jouw-woning-moeilijk-te-renoveren/