livios logo

Jaarlijks verhuist 1 Belg op 10

Tijdens één kalenderjaar verhuist gemiddeld 1 op 10 inwoners van ons land. Dit blijkt uit de cijfers over de verschillende aspecten van de bevolking (geboorten, overlijdens, migraties, naturalisaties, bevolkingsaangroei,…) die het NIS afgelopen maand publiceerde.

De verklaring voor dit hoge cijfer ligt waarschijnlijk in het feit dat een deel van de bevolking vaak of zeer vaak verhuist, waardoor het gemiddelde sterk oploopt.

4,6% van de inwoners verhuist naar een ander adres binnen dezelfde gemeente, 4,3% gaat in een andere Belgische gemeente wonen en 0,74% wijkt uit naar het buitenland. Opmerkelijk is wel dat het aantal verhuizingen al enkele jaren afneemt. In 1997 waren er nog 1.048.154 (10,3%), in 1998 1.038.646 (10,2%), in 1999 1.032.431 (10,1%) en in 2000 987.446 (9,6%). Deze (licht) dalende tendens kan wellicht verklaard worden door de toenemende gemiddelde leeftijd van de bevolking. Het blijkt immers dat twintigers het meest van stek veranderen, gevolgd door de dertigers; wanneer deze leeftijdsgroepen in omvang afnemen, daalt het aantal verhuisbewegingen eveneens. Verhuizen hangt samen met de diverse levensstadia. In de jonge kinderjaren wordt vrij vaak verhuisd, en jongvolwassenen verhuizen eveneens vaak. Nadat men "gesetteld" is, stort het aantal verhuizingen in. Het laagtepunt van 2,8% wordt bereikt rond het zeventigste levensjaar. Daarna treedt er opnieuw een felle stijging op. Mensen van vooraan in de negentig verhuizen opnieuw in 1 op de 10 gevallen. Men trekt in bij de kinderen, bij verwanten of men gaat naar een instelling. Mannen verhuizen iets vaker dan vrouwen.

Voor emigraties naar het buitenland is het verschil tussen de twee geslachten veel groter: in 2000 emigreerden 42.951 mannen, tegen 32.369 vrouwen. De immigraties laten hetzelfde beeld zien. In 2000 kwamen 47.457 mannen en 40.000 vrouwen naar ons land (illegalen uiteraard niet meegerekend).

Wie op het punt staat te verhuizen kan overigens ook in onze "Verhuisgids" terecht om de grote dag tot in de puntjes te helpen plannen. Het volstaat enkele gegevens in te voeren en de gids berekent je tot drie maanden voor de verhuisdag welke stappen je allemaal dient te ondernemen. Daarnaast biedt de gids je ook tal van tips.

Bron: Statinfo (NIS), juli 2002


Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/verbouwen/verhuizen/18644/jaarlijks-verhuist-1-belg-op-10/