Huurwaarborg

Een van de belangrijkste twistpunten bij huurovereenkomsten is de terugbetaling van de waarborg. Meer dan eens betaalt de verhuurder de volledige waarborg niet terug omdat de huurder hier en daar wat beschadigd heeft. Maak daarom een gedetailleerde plaatsbeschrijving op bij de start van je huurcontract.

Niet verplicht

Een waarborg is niet verplicht door de wet. Enkel wanneer het huurcontract dit vermeldt, is dit verplicht. Als je afspreekt met je huurder om een waarborg te voorzien, dan schrijft de Huurwet hiervoor wel enkele regels voor.

Contract voor 1 januari 2019

  • De normale huurwaarborg mag niet meer bedragen dan twee maanden huur. Voor oudere contracten mag je dus geen derde maand huur extra vragen bovenop de waarborg.
  • De waarborg stort je op een geblokkeerde bankrekening, op naam van de huurder
  • Je mag als verhuurder het bedrag niet zelf bijhouden of op je eigen rekening storten. Doe je dit toch, zelfs na een aanmaning van je huurder, dan ben je vanaf de aanmaning de wettelijke interest op het bedrag van de waarborg verschuldigd.

De Huurwet maakt twee uitzonderingen, waarbij de waarborg drie maanden huur bedraagt:

  1. Een bankwaarborg die de huurder in schijven kan betalen. De huurder moet tijdens de overeenkomst, met een maximumduur van drie jaar, de waarborg samenstellen door maandelijkse afbetalingen.
  2. Een bankwaarborg via het OCMW. Het OCMW dient daartoe een verzoek in bij de financiële instelling.

Contract na 1 januari 2019

Het nieuwe Vlaams Woninghuurdecreet voorziet een huurwaarborg van drie maanden huur, voor contracten na 1 januari 2019. De huurder kan die waarborg op één van deze vier manieren samenstellen:

  • Op een geïndividualiseerde rekening of geblokkeerde rekening op zijn naam. Betaalt je huurder cash en zet je die niet op een geblokkeerde rekening? Dan moet je interesten aan je huurder betalen, en mag je huurder de waarborg als betaalde huur beschouwen. Hij moet dit bedrag dan wel zelf op een geblokkeerde rekening zetten.
  • Met een zakelijke zekerheid (een kapitalisatiebon of obligatie).
  • Met een bankwaarborg die het OCMW bij een financiële instelling aanvraagt.
  • Met een persoonlijke borgstelling. Als je daarmee als verhuurder akkoord gaat.

Heeft je huurder het moeilijk om een waarborg van drie maanden te betalen? Dan kan hij bij het Vlaams Woningfonds een renteloze huurwaarborglening aanvragen.

Terugbetaling

Is je huurder zijn verplichtingen nagekomen en is er geen schade of huurachterstal? Dan krijg hij zijn waarborg en interesten terug. Schade veroorzaakt door de huurder kan je afhouden van de waarborg.

De bank mag de waarborg pas uitbetalen na een schriftelijk akkoord waarin huurder en verhuurder verklaren dat de huurovereenkomst beëindigd wordt. Die verklaring kan een gewone brief zijn of een specifiek daarvoor bestemd formulier dat je kan aanvragen bij de financiële instelling. Als beide partijen niet tot een akkoord komen, kan het afschrift van een rechterlijke beslissing volstaan om de waarborg terugbetaald te krijgen.

Het beste van Livios in je mailbox?

Schrijf je in op de Livios nieuwsbrief en ontvang twee keer per week het laatste (ver)bouwnieuws, nuttige tips en tonnen inspiratie.

Volg ons op social media