Wie draait op voor de werkelijke kosten ?

Een belangrijke bron van conflicten tussen huurder en verhuurder is de betaling van de kosten en lasten. Check deze duidelijke omschrijving van de verdeling.

Verhuurder

Eigendom/dienstverlening

  • De verhuurder staat in voor kosten die verbonden zijn aan de eigendom van het gebouw of aan een dienstverlening ten behoeve van de verhuurder.
  • Concreet gaat het hierbij bijvoorbeeld over de grondbelasting, de gemeentebelasting op balkons en garages, het beheer van het appartementsgebouw, het ereloon van de syndicus, de verzekeringen voor het eigendom, aankoop of verhuring van brandblusapparaten en ander gemeenschappelijk materiaal én de onroerende voorheffing.

Gebruik/herstelling

  • Anderzijds zijn er de kosten die gelinkt zijn aan het gebruik van het huis of het appartement: jaarlijks nazicht van de liften, riool- en huisvuilbelasting, gemeentebelastingen, water, elektriciteit, gas en onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes.
  • Voor de nieuwe huurwet van april 2007 was het zo dat een contract een regeling bevat over wie welke herstelling op zich neemt. De nieuwe wet bepaalt dat de verhuurder verplicht is tot alle herstellingen 'andere dan huurherstellingen'. Na overleg in de ministerraad wordt in een Koninklijk Besluit vastgelegd wat deze huurherstellingen zijn. Het is voor beide partijen onmogelijk om hiervan af te wijken in het huurcontract.

Huurder

  • Wanneer in het huurcontract expliciet vermeld staat dat jij als huurder moet opdraaien voor een aantal typische verhuurderskosten (bv. ereloon van de syndicus), dan kan je daar nog weinig tegen inbrengen.
  • Enkel de grondbelasting kan de verhuurder in geen geval op jou verhalen (geldt voor huurcontracten afgesloten of verlengd na 30 december 1989).
  • Het precieze bedrag van de bijkomende kosten en de verdeelsleutel (in geval van een appartement) moeten in principe vermeld staan in het huurcontract.

Het beste van Livios in je mailbox?

Schrijf je in op de Livios nieuwsbrief en ontvang twee keer per week het laatste (ver)bouwnieuws, nuttige tips en tonnen inspiratie.

Volg ons op social media