Huurprijs bepalen van je onroerend goed

De huurprijs voor een woning of appartement wordt door verschillende factoren bepaald: oppervlakte, staat van je onroerend goed, ligging… maar ook door wat de huurder bereid is te betalen. Wettelijk gezien zijn er geen reglementeringen opgelegd die de prijs bepalen.

Welke huurprijs?

Om een idee te krijgen van de vraagprijs, surf je best eens door ons aanbod immozoekertjes naar vergelijkbare panden en gronden. Let hierbij op de ligging (stad of platteland), de grootte van het terrein, het aantal kamers, de ouderdom en staat van het pand, de graad van afwerking (standaardmaterialen of luxueuze afwerking, …).

Verplicht afficheren

Door een wijziging in de huurwetgeving in mei 2007 ben je als verhuurder verplicht de huurprijs via een officiële of publieke medeling bekend te maken.

 • Bij een publicatie op het internet of in een reclameblad moet de prijs vermeld worden. Ook op het 'te-huur'-bordje dat je aan het raam van een onroerend goed hangt, moet de prijs staan. Als je dit niet doet, riskeer je een boete varieert tussen 50 en 200 euro.
 • Je moet als verhuurder het bedrag van de gemeenschappelijke kosten ook bekendmaken.

Basishuurprijs

De afgesproken huurprijs staat vast zodra deze in het contract werd bepaald en kan je als verhuurder wijzigen wanneer je een nieuwe huurovereenkomst wordt afgesloten, eventueel tussen de verhuurder en dezelfde huurder of een andere partij.

Dit geldt niet wanneer de huurovereenkomst wordt verlengd. Ook voor opeenvolgende huurovereenkomsten van korte duur met verschillende huurders, die werden beëindigd door de verhuurder, is deze prijsaanpassing niet van toepassing.

Geïndexeerde huurprijs

Naast deze aanpassingen van de huurprijs, kan de prijs wel jaarlijks worden aangepast aan de kosten van het levensonderhoud, de zogenaamde indexatie.

 • De indexatie gebeurt niet automatisch. De verhuurder moet dit schriftelijk aan de huurder vragen. Deze vraag heeft een beperkte terugwerkende kracht, namelijk drie maanden voorafgaand aan de maand van de aanvraag.
 • Contracten die voor 28 februari 1991 werden afgesloten mogen geïndexeerd worden als de twee partijen dit voorzien hadden in het contract.
 • Voor contracten die gesloten werden vanaf 28 februari 1991 mag de huurprijs eenmaal per jaar worden geïndexeerd, zelfs wanneer het huurcontract hierin niet voorziet. Deze aanpassing gebeurt op de verjaardagsdatum van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst. De regel is niet verplichtend. Je mag dus met de (ver)huurder contractueel afspreken dat er geen indexatie is.
 • Voor de contracten afgesloten of vernieuwd vanaf 31 mei 1997 is er een bijkomende voorwaarde om de huurprijs te mogen indexeren: de huurovereenkomst moet immers schriftelijk gesloten zijn.
 • De indexatie gebeurt op basis van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen.
 • Complex? Geen nood! Je berekent makkelijk je nieuwe huurprijs met de huurcalculator van de federale overheid.

Herziening huurprijs

Voor de contracten afgesloten of vernieuwd voor 31 mei 1997, laat de wet naast indexering ook een herziening van de huurprijs toe.

 • De herziening kan alleen plaatsvinden op het einde van elke driejarige periode.
 • Ze kan zowel door de verhuurder als de huurder worden gevraagd.
 • Deze vraag is alleen geldig wanneer ze gebeurt tussen de negende en zesde maand die het einde van de driejarige huurperiode voorafgaat.
 • De huurder heeft bij een prijsherziening na de driejarige periode het recht om kostenloos en mits respectering van de opzegtermijn het contract op te zeggen.

Het beste van Livios in je mailbox?

Schrijf je in op de Livios nieuwsbrief en ontvang twee keer per week het laatste (ver)bouwnieuws, nuttige tips en tonnen inspiratie.

Volg ons op social media